Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering Matematik

Skapad 2019-12-14 17:02 i Smulans förskola Unikum Piloter HT16
Förskola
Tema område under november och december: Matematik Här nedan är utvärderingen för tiden med detta fokus område. Läroplans målet för denna period är, Förskolan ska ge barnen förutsättning att utveckla: - förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, möns­ ter, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

Innehåll

Utvärdering- Matematik ( November och december ht-19)

Var är vi och hur kom vi hit?

Barnen kan nu de grundläggande formerna, så som kvadrat, cirkel, triangel och rektangel. Barnen känner igen skrivna siffror och kan säga vad de heter. 

Bakgrund:

När vi började med området matematik hade barnen varierande kunskap och erfarenhet om siffror och former. Pärlornas favorit ramsa har alltid varit ramsa där man pratar om hur många ben olika djur har. Då har vi visat olika antal  med fingrarna exempelvis. Vi och barnen har också tidigare pratat om hur gammal man är och barnen kunde tidigt visa det med fingrarna och säga siffran. 

Prioriterat läroplans mål inom området:

 Förskolan ska ge barnen förutsättning att utveckla:

- förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, möns­ter, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta, 

Genomförande:

Vad gjorde vi? Matte uppdrag, ramsor, räknade barn, fröknar och antal på saker, matte lekar i skogen, 

Hur gjorde vi?

Vi har pratat om siffror från 1 till 6 och barn ha fått både färglägga och skrivit siffrorna. Vid samling använde vi oss av ramsor och lekar då dm små uppdrag som att hitta antal saker i rummet, i och med att vi pratade om former så har barn lärt sig hur en triangel, kvadrat och en cirkel ser ut. Vi har ritat former och pratat om dem väldigt mycket, vi lekt

Varför gjorde vi? Årshjulet, utifrån förskolans uppdrag gällande mål kring matematik. Ge barnen förutsättning, nyfikenhet och inspiration för matematik. 

När gjorde vi? November och december 

Var gjorde vi det? På smulan; Inomhus och på gården, i skogen samt på utflykter till Alunda. 

 

Dokumentation

Hur har vi dokumenterat?

Genom bilder, målarbilder barnen fyllt i, pedagogisk dokumentation (återföra till barnen, kolla på bilderna) samt genom lärloggsinlägg på unikum. 

Vi har tittat på: 
Vad är mest intressant för barnen? Att få räkna olika saker, testa nya utmaningar genom lek och uppdrag

Vad fångar barnen upp? Geometriska former, antal, räkna med fingrarna, sin ålder och att se samband i vardagen med matematik

vad tycker dem är roligast? Uppdrag, lekar samt att prata om olika geometriska former. 

Vilka lärprocesser är barnen inne i och vad är det barnen försöker förstå? Vad siffrorna betyder, sambandet mellan exempelvis tre prickar, att det är siffran 3. 

Vårt förhållningssätt: 
Hur utmanar vi barnen? Genom att låta dem testa och försöka, göra själva. Uppdrag som vi vet att de klarar av om de tänker och är fokuserade. 

Hur inspirerar vi barnen? Genom att göra det på deras nivå, utgår ifrån dess intressen och använder oss av leken

På vilket sätt fångar vi barnens uppmärksamhet? 

Dokumentation från området:

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: