Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BRÅK,PROCENT och SANNOLIKHET

Skapad 2019-12-14 22:23 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 8 Matematik
Hur stor är egentligen chansen att vinna pengar på Trisslott? Med hjälp av sannolikhetslära kan du räkna ut det.

Innehåll

 

Arbetsområde: Bråk, procent och sannolikhet      (kap 2 Mondo matematikboken 8 )

 

Innehåll (ur kursplanen centrala innehåll)

 

Taluppfattning och tals användning

·       Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

·       Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar

Samband och förändring

·       Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Sannolikhet och statistik

·       Metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.

·       Bedömningar av risker och chanser

 

Konkretisering av mål

 

I detta matematikavsnitt ät målet att du ska lära dig

·       Utföra beräkningar med de fyra räknesätten med tal i bråkform

·       Använda procent när något har ökat eller minskat; förändringsfaktor

·       Utföra beräkningar med ränta och räntesats i verkliga situationer

·       Förstå och lösa uppgifter med procentenheter

·       Kunna använda begreppet sannolikhet i enkla slumpsituationer

·       Några enkla metoder för att lösa sannolikhetsproblem som innehåller flera steg

·       Värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang

·       Använda de begrepp som tas upp i kapitlet när du förklarar hur du tänker

 

 

Arbetsformer  

 

Vi kommer att ha

·       Genomgångar på tavlan

·       Samarbete i mindre grupper

·       Enskilt arbete med uppgifter i boken eller andra övningsuppgifter

·       Redovisningar muntligt och skriftligt

·       Laborativa aktiviteter

·       Läxor

 

Begrepp

 

Procent, procentenheter, förändringsfaktor, sannolikhet, chans, risk, slump, händelse, utfall, gynnsamma utfall, möjliga utfall, komplementhändelse, beroende händelse, oberoende händelse

 

Elevens ansvar och delaktighet

Det är elevens ansvar att aktivt arbeta och göra uppgifter och läxor.

Efter grundkursen är det elevens val att gå vidare med fördjupning eller att repetera.

Det är också elevens ansvar att arbeta ikapp enligt planeringen efter frånvaro.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att

·       ta ansvar för dina matematikstudier genom att

1.       ha med rätt material till lektionerna

2.       arbeta utan att störa andra

3.      att göra läxor på ett tillfredsställande sätt

·       uppnå de konkretiserade målen ovan genom att

1.       du deltar aktivt i matematiska samtal i helklass eller i mindre grupp

2.       du gör diagnoser och prov

 

 

 

 

Tidsplan för kap 2: Bråk, procent och sannolikhet åk 8

 

Veckor

Avsnitt

Innehåll

 49

2.1 Addition, subtraktion och multiplikation med bråk

Utföra beräkningar med tal i bråkform. Gemensam nämnare, förkorta, förlänga bråken

 

 

 50

2.2 Division med bråk

 

Invertera bråken. ex ===

 

 51, 2

2.3 Förändringsfaktor

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor

 

 2, 3

2.4 Ränta

Beräkna ränta

 

 3

Repetition, Kapiteldiagnos

 

 3

Paper

 

 4

2.5 Procent och procentenheter

Skilja på procent och procentenheter

 

 

 4, 5

2.6 Sannolikhet

Beräkna sannolikheten för en händelse, komplementhändelse

 

 5

2.7 Sannolikhet vid flera händelser

Beräkna sannolikheten för flera händelser

Använda träddiagram för att visa händelser i flera steg

 

 6

2.8 Oberoende och beroende händelser

Lösa sannolikhetsuppgifter som innehåller flera steg

 

 

 6

Sammanfattning, kapitel- diagnos, repetition

 

 7

Prov

 

 

 

 

Bedömningsmatris:     Kap 2         Bråk, procent och sannolikhet åk 8

 

Matte syfte

E

C

A

 

Kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

 

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

 

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.

 

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

 

Kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

 

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, … sannolikhet, med tillfredsställande resultat.

 

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, … sannolikhet, med gott resultat.

 

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, … sannolikhet med mycket gott resultat.

 

                    

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: