Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7 Matte Direkt - Kapitel 2 Geometri

Skapad 2019-12-15 11:27 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Grundskola F – 9 Matematik
Geometri finns överallt, från byggnader till datakomponenter, i hemmet och på skolan. I det här kapitlet ska vi lära oss att räkna på några regelbundna former och hur vi kan tänka för att veta om svaret är rimligt.

Innehåll

Målet med undervisningen

Du ska kunna beräkna:

 • omkrets och area av parallelogram och trianglar.
 • volym och begränsningsytans area av ett rätblock
 • Möjliga mått av en kropp utifrån en given area eller volym.

Du ska även kunna omvandla enheter för sträcka samt

Kunna känna igen olika typer av former och vinklar

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta efter kapitel 2 i matteboken.

 

I grönt spår kommer vi behandla

 • Sträcka och dimensioner
 • Kvadrater, rektanglar och parallelltrapetser.
 • Area av rektanglar och trianglar
 • Volymen av rätblock

Detta kommer vi göra i 3 veckor och avslutas med diagnosen.

 

I blått spår repeterar vi vad vi berörde i grönt spår med extra tydlighet.

I rött spår fördjupar vi oss i regelbundenhet samt arbetar med problemlösning.

Dessa kommer vi arbeta med i två veckor och avslutas med provet.

 

Det här ska bedömas

Provet är Fredag vecka 45 och består av

Del 1 som testar hur väl du förstår områdets begrepp och val av metod.

Del 2 som testar din problemlösningsförmåga, hur väl du kommunicerar matte samt hur grundliga dina resonemang är.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömning av förmågor i matematik

Rubrik 1

Matematiska förmågor
F
E
C
A
Problemlösning
Att lösa uppgifter där man inte direkt vet vilken strategi eller metod som passar att användas.
 • Ma
Behöver mycket stöd för att komma igång att lösa problem. Har svårt att använda koppla ihop gamla kunskaper med nya situationer.
Försöker lösa problem men behöver en hel del hjälp på vägen. Har svårt att använda sina kunskaper i nya situationer.
Klarar att lösa problem relativt självständigt. Kan till viss del använda sina kunskaper i nya situationer.
Löser problem självständigt och använder sina kunskaper i nya situationer
Begrepssförståelse
Att visa förståelse för uppgifter som inte endast testar metodkunskap
 • Ma
Visar på luckor i förståelsen för grunderna i matematik och har svårt att se samband mellan olika delar av matematiken.
Visar godtagbar förståelse för grunderna i matematiken och viss förståelse för samband mellan olika delar av matematiken.
Visar god förståelse för grunderna och även till viss del för fördjupade kunskaper i matematiken.
Visar mycket god förståelse för grunderna och för fördjupade kunskaper i matematik.
Metoder
Att veta vilken metod som passar att användas i en viss situation samt att kunna kunna genomföra metoden.
 • Ma
Använder till viss del fungerande metoder men har inte automatiserat metoderna så det blir ganska ofta fel.
Väljer och använder till viss del fungerande metoder och har till viss del automatiserat dem.
Väljer och använder fungerande metoder och har i stort sett automatiserat dem.
Väljer och använder effektiva och väl fungerande metoder och har automatiserat dem.
Kommunikation
Att kunna ställa matematiska frågor, argumentera och resonera samt följa andras resonemang och förklaringar.
 • Ma
Deltar i stort sett aldrig i samtal om matematik vilket innebär att förmågan inte kan bedömas eller uttrycker sig på ett sätt som är svårt för andra att förstå
Deltar i viss utsträckning i matematiska samtal men har svårt att formulera sig eller visar det i liten utsträckning. Använder i liten utsträckning matematikens språk.
Deltar i matematiska samtal och formulerar sig på ett sätt som går att förstå. Använder till viss del matematikens språk.
Deltar ofta i matematiska samtal och formulerar sig klart och tydligt. Använder i hög grad matematikens språk.
Redovisning
Att kunna förklara hur man tänker matematiskt så att andra kan förstå.
 • Ma
Visar mycket sällan hur han/hon tänker vilket gör att man inte kan bedöma denna förmåga.
Visar till viss del hur han/hon tänker och använder då oftast bara ett sätt vilket kan vara uträkning eller ord eller bild. Anpassar inte i så hög grad beskrivningen till innehåll och situation.
Visar på olika sätt hur han/hon tänker och använder t ex både bild och ord och uträkningar. Anpassar till viss del beskrivningen till innehåll och situation.
Visar på olika sätt hur han/hon tänker och använder flera olika uttrycksformer som t ex bild, ord, uträkningar, algebra och grafer. Anpassar beskrivningen till innehåll och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: