Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 7 La escuela

Skapad 2019-12-15 16:14 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Arbeta och utveckla begrepp och kunskaper kring skolan i länder där språket talas. Samt utveckla förmågan att producera eget arbete både muntligt och skriftligt utifrån perspektivet skola.

Innehåll

Vad ska jag lära mig:

(Lärandemål)

Berätta om sin skola 

Förstå texter om skolan i tal och skrift 

Använda ar-verb på ett korrekt sätt 
Begrepp kopplade till skolan, schema, material, dagar och klockan

 

Hur ska jag visa det?

(Bedömning)

Arbetet på lektionerna

Skriftlig; ord, meningar och texter.

Tester på det vi jobbar med

 

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit?

(Planering)

På lektionerna ska vi enskilt förbereda och muntligt redovisa en uppgift.

Planering i lärogg, där finns även länkar till alla ord/fraser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Moderna språk 7-9

Underlag saknas
Ännu ej uppnått målen
Reception (förstå)
Förstå tal och texter
Du har svårt att förstå innehållet i tal och texter
Du förstår det mest väsentliga
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer
Skriva
Formulera sig skriftligt
Du har svårt att formulera dig i skrift
Du formulerar dig enkelt och begripligt, med fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar
Tala (framställning)
Formulera sig muntligt
Du har svårt att formulera dig muntligt
Du formulerar dig enkelt och begripligt, med fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: