👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

del av matte/Koll på Matematik 5B - kap 9

Skapad 2019-12-15 17:38 i Racklöfska skolan Åre
Koll på Matematik 5A från Sanoma Utbildning
Grundskola 5 – 6 Matematik
I kapitel 9 kommer vi att arbeta med att multiplicera decimaltal med 10, 100 och 1000. Vi kommer att dividera med 10,100 och 1000 så att kvoten blir ett decimaltal. Eleverna kommer även att arbeta med prioriteringsregler samt överslagsräkning. Vidare kommer eleverna få möjlighet att avrunda heltal och decimaltal.

Innehåll

Förväntat resultat

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • att multiplicera med 10,100 och 1000
 • att dividera med 10,100 och 1000 så att kvoten blir ett decimaltal
 • prioriteringsregler
 • överslagsräkning
 • att avrunda heltal och decimaltal

 Undervisning och övning

 

 

Veckoplanering

v.4 beräkning,prioritering mm, kap 9 s.85-89
läxa 2 räkna ut...
 
v.5 kap 9 forts s. 92-95 procent  
v.6 kap 9 forts s. 98-101
(läxa 1+2) Ungefär...
 
v.7 cirkeldiagram, lägesmått mm, kap 10 s. 111-115
läxa 1 s. 136

 

Vi följer planeringsschemat där de sidor vi arbetar med under veckan finns med. Det som inte hinns med i skolan, tas hem vid behov. Även repetition inför sluttest av kapitel kan vara nödvändigt att göra hemma. 

 

Examinationsuppgifter

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Genom att vara aktiv vid genomgångar och repetitionstillfällen.
 • Genom att visa vad du kan på test för kapitel 9. (Prov på kapitlet från läromedlet)
 • Genom att kunna förklara hur du tänker och hur du har gjort för att komma fram till resultatet.

Problemlösning - att du kan välja rätt strategi för att lösa problemet.

Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk.

Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata eller skriva.

Resonemang - att du kan motivera ditt svar och kan använda uppgiften i andra sammanhang.

 

Bedömning

se matris

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Multiplikation och division med 10,100 och 1000, prioriteringsregel och avrundning

Träna mer
Godkänd
Multiplikation med 10, 100 och 1000
Division med 10, 100 och 1000
Multiplikation med 0,1 0,01 och 0,001
Division med 0,1 0,01 och 0,001
Multiplikation med stora 10-, 100- och 1000-tal
beräkningar med prioriteringsregel
överslagsräkning
Kommunikation, resonemang, begrepp
Problemlösning