👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smultronets planering - tema BYGG vt2020

Skapad 2019-12-15 19:12 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Genom bygglek och skapande kommer vi att uttrycka, undersöka och problematisera matematik tillsammans.

Innehåll

SYFTE

Matematiska kunskaper är nödvändiga för att kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Därför vill vi utveckla barnens matematiska förmågor och kunskaper.Vi har sett att barnen har visat intresse för att bygga. Därför vill vi utveckla deras matematiska kunnande genom byggmaterial och byggaktiviteter i en kreativ och intressant lärmiljö. Vi har också sett ett behov av att få tid att leka i lugn och ro tillsammans med en pedagog och några få barn. Genom matematik och bygg vill vi ge barnen tid för kreativ lek i ett socialt sammanhang. Vi strävar efter att barnens förståelse och ordförråd inom olika matematiska begrepp ska utvecklas, t.ex längd, storlek, mönster, färg och form. Vi strävar också efter att utveckla deras problemlösningsförmåga.

UNDERVISNING

I undervisningen kommer vi att fokusera på Bishops matematiska aktiviteter designa, mäta, leka och förklara.
Vi pedagoger behöver vara aktiva i byggleken med barnen för att inspirera, stötta och uppmärksamma barnen på varandras lek. Vi behöver också sätta ord och matematiska begrepp på det som vi och barnen gör, och använda tecken och bilder för att göra kommunikationen tydlig. Undervisningsmiljön kommer vara både inomhus och utomhus på förskolan samt i skogen.

UTVÄRDERING OCH REFLEKTION

Vi och barnen kommer att fotografera, filma och reflektera kring undervisningen regelbundet för att utvärdera om vi ser en utveckling av barnens förmågor och kunskaper.
I slutet av perioden kommer vi att utvärdera om barnens sätt att uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp har utvecklats.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18