Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Läsa och skriva åk 2

Skapad 2019-12-15 20:53 i Vällsjöskolan Härryda
Grundskola 2 Svenska
Kommer Asta, Bea och Cesar att finna diamanten? I åk. 2 kommer du få träna din förmåga att läsa och skriva olika typer av texter.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Du ska få lära dig att:

 • Läsa olika typer av åldersanpassade texter.
 • Ta hjälp av olika lässtrategier för att öka förståelsen av olika texter.
 • Söka fakta i en text.
 • Skriva med läslig handstil och på Ipad.
 • Skriva meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken.
 • Skriva berättande texter.
 • Skriva faktatexter.
 • Skriva med inledning, handling och avslutning.
 • Stava vanliga ord.
 • Enkla ordklasser.
 • Använda bilder som passar till den text du har skrivit.

 

Varför ska du lära dig att läsa och skriva?

Du ska lära dig att läsa och skriva för att:

 • Kunna läsa skönlitterära böcker.
 • Kunna läsa faktaböcker.
 • Kunna läsa texten på TV.
 • Kunna läsa instruktioner.
 • Kunna skriva berättelser.
 • Kunna skriva brev och mejl.
 • Kunna skriva en faktatext.

 

Hur ska du få lära dig?

Du ska få:

Läsa olika typer av texter tyst och högt, exempelvis läsläxan och "tystläsningsbok" 

Träna på olika lässtrategier genom att exempelvis ta hjälp av läsfixarna. 

Skriva egna berättelser för hand och på Ipad med hjälp av stödord och tankekartor.

Skriva egna faktatexter för hand och på Ipad med hjälp av stödord och tankekartor.

Träna dig att skriva meningar samt att stava olika ord i dina arbetsböcker.

Genom lek, sång och ramsor få träna på ordklasserna, substantiv, verb och adjektiv.

 

Elevinflytande

Du kommer att få vara med och påverka innehållet i svenska genom att bland annat välja fördjupningsområde utifrån ditt intresse.

Du väljer dina egna tystläsningsböcker.

Du väljer vad du vill läsa och skriva om i olika faktatexter.

Du väljer om du vill skriva för hand eller på Ipad i vissa texter.

 

Vilka förmågor kommer du få möjlighet att utveckla?

Förmågan att:

 • Läsa olika typer av texter med flyt.
 • Skriva olika typer av texter.

 

Bedömning

Din förmåga att:

Läsa elevnära texter med flyt.

Återge innehållet i texter du har läst (läsförståelse).

Skriva enkla berättelser med inledning, handling och avslut.

Skriva meningar med stor bokstav, mellanrum mellan orden och punkt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: