Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rättvisa åk 5 Husensjö

Skapad 2019-12-15 23:55 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta med temat rättvisa. Vad är rättvisa? Är det alltid rättvist runt omkring oss? Om inte...vad kan det bero på? Ett tema med mycket diskussioner och eget skrivande.

Innehåll

I det här temat kommer vi att få lära oss en hel del om begreppet rättvisa och om hur det kan se ut omkring oss. Vad är rättvisa egentligen? Har alla det rättvist? Vi kommer lära oss lite om Nelson Mandela och vi kommer arbeta med källkritik.

I temat ingår det gruppdiskussioner, diskussioner i helklass, arbete med läsförståelse och att skriva faktatext. Fokus ligger på den muntliga diskussionen med en del skriftliga enskilda uppgifter.

Du kommer att främst få visa dina kunskaper och din utveckling inom området genom våra diskussioner men också genom de enskilda uppgifterna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Sva (åk 4-5, 2018)

Läsförståelse

träna mer:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med...
flyt
gott flyt
mycket gott flyt
...genom att använda lässtrategier på ett...sätt
i huvudsak fungerande
ändamålsenligt
ändamålsenligt och effektivt
Genom att göra... sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar...
enkla, kronologiska
utvecklade
välutvecklade
...med ...koppling till sammanhanget...
viss
relativt god
god
...visar du ...läsförståelse.
grundläggande
god
mycket god

Skrivförmåga

träna mer:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan skriva olika slags texter med...innehåll...
begripligt
relativt tydligt
tydligt
...fungerande struktur och viss språklig variation.
i huvudsak
relativt väl
väl
I enkla texter kan du använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett...fungerande sätt.
i huvudsak
relatlivt väl
väl

Källor

träna mer:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då ...resonemang om informationens användbarhet.
enkla
utvecklade
välutvecklade

Begreppsförståelse

träna mer:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sammanställningarna innehåller... beskrivningar, egna formuleringar...
enkla
utvecklade
välutvecklade
...och användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
viss
relativt god
god
Genom att kombinera text med olika estetsika uttryck så att de samspelar på ett...sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra dina budskap.
i huvudsak fungerande
ändamålsenligt
ändamålsenligt och effektivt
Dessutom kan du ge ...omdömen om texters innehåll och språk...
enkla
utvecklade
välutvecklade
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett...fungerande sätt.
i huvudsak
relativt väl
väl

Muntlig förmåga

träna mer:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan med ett...ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen...
i huvudsak fungerande
ändamålsenligt
ändamålsenligt och effektivt
på ett...sätt.
enkelt
utvecklat
välutvecklat
I samtalen kan du ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som ...upprätthåller samtalet.
till viss del
relativt väl
väl
Du använder då...fungerande språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
i huvudsak
relativt väl
väl
Dessutom kan du förbereda och genomföra...muntliga redogörelser...
enkla
utvecklade
välutvecklade
...med...fungerande inledning, innehåll och avslutning...
i huvudsak
relativt väl
väl
...och ...anpassning till syfte och mottagare.
viss
relativt god
god
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: