Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik

Skapad 2019-12-16 08:05 i Tofta förskola Svedala
Förskola
Undervisningen kommer att byggas på lekfull grundmotorisk träning. Vi vill att barnen ska ha kul i lek och rörelse tillsammans med kompisar och stärka sin självkänsla och sitt självförtroende. Vi kommer att träna grundläggande motoriska färdigheter som att springa, krypa, hoppa, balans m.m.

Innehåll

Var är vi?

Vi har under vår undersökningsperiod uppmärksammat att barnen på Solgläntan har ett stort intresse för att röra på sig. De tycker om att klättra, springa, dansa och tränar sig på att hoppa och snurra. 

 

Mål och syfte (Vart ska vi?)

Syftet med undervisningen är att öka deras kroppsmedvetenhet och kroppskontroll, lära känna sin kropp och utveckla sin självkänsla.

Utveckla sin grovmotorik, sin balans och koordinationsförmåga. 

Målet är att utmana varje barn efter deras förutsättningar.

 

Vilket förändrat kunnande förväntar vi att barnen ska uppvisa efter genomförd process?

Att barnen …

 • utvecklar sin grovmotorik och koordinationsförmåga   
 • utvecklar tillit till sin egna förmåga 

Vem/vilka?

Vi kommer att arbeta med alla barn mellan 1-3 år. 

Arbetsmetoder (Hur/vad gör vi?)

 • Miniröris 
 • Fredagsdisco
 • Hinderbana 

Genom att använda oss av detta material vill vi uppmuntra och stimulera barnen till daglig rörelse och ge möjlighet att träna sin motorik och att barnen skapar tillit till sin egen förmåga.   

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: