Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling och skapande

Skapad 2019-12-16 08:24 i 223251 Förskolan Sjöbjörnen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
En mall för planering av utbildning och undervisning

Innehåll

Utbildningsplan (Projektplan)

Syfte:

Varför startar detta projekt?

Vi har ett gemensamt tema på förskolan som är hållbar utveckling och då många barn visar stort intresse för skapande i olika former tänker vi använda det för att arbeta med temat. 

Hur såg vi intresset för projektet hos barnen?

Många barn visar att de vill måla, klistra och rita under dagen. När vi tar fram vår målarduk och lägger på bordet kommer många barn fram och vill delta.

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Barnen ska få möjlighet att lära sig att vi kan källsortera och återvinna material som mjölkkartonger, papper och plastförpackningar.  Vi vill ge barnen möjlighet att upptäcka att vi kan återanvända material, t.ex. när vi skapar och att de själva kan vara med att bidra till en bättre miljö genom att källsortera och återanvända. Vi vill att barnen ska utveckla ett varsamt förhållningssätt mot naturen och vi vill synliggöra de små sakerna vi kan göra tillsammans för att hjälpa naturen att må bra.

 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt? 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

 

Undervisningsplan

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

Minst en gång i vecka.

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

Vi pedagoger rengör mjölkkartonger, smörpaket och eventuellt andra förpackningar som vi har sparat för att använda till skapandeaktiviteter. Vi tömmer lådorna regelbundet i vår källsorteringsstation.

Vilka barn och pedagoger deltar?

Alla barn och alla pedagoger i olika gruppkonstellationer under terminen. 

Hur ska projektet dokumenteras?

Vi kommer att reflektera tillsammans med barnen och dokumentera med bilder och text.

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

Genom dokumentation.

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?

Barnen ska få göra fågelhus av mjölkkartonger och bilar av stora kartonger. Vi kommer även att plocka naturmaterial tillsammans med barnen för att använda till skapande. Vi kommer spara olika typer av förpackningar och låta barnen vara med och sortera dessa i vår källsorteringsstation. Vi tänker visa avsnitt från UR-s program om Barr och Pinne som räddar världen och vi kommer att samtala med barnen om källsortering, återvinning och hur vi kan hjälpas åt att bidra till en bättre miljö.

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: