Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insändare HT19

Skapad 2019-12-16 09:03 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi har jobbat med två olika texttyper, notiser och nyhetsartiklar, och nu är det dags för insändare under v. 50 och 51. En insändare är en kort text som ofta publiceras i tidningar. Syftet är att föra fram sin åsikt och övertyga andra. När du skriver en insändare vässar du din förmåga att argumentera och diskutera, vilket är en bra sak att kunna både i skolan och resten av livet!

Innehåll

Arbetsgång

Vi har genomgångar och arbetar med att analysera insändare under v. 50. v. 51 får du under två lektioner skriva din insändare.

Bedömning

Du bedöms enligt kunskapskraven för svenska som du hittar nedan. Ta hjälp av matrisen nedan (som du även fått på papper), som visar vad din insändare behöver innehålla.

 

Ordlista

insändare – kort text av en eller flera författare med syfte att föra fram en åsikt och övertyga andra

tes – den åsikt du vill föra fram i insändaren (vad du tycker)

argument – det du använder för att övertyga läsaren (varför du tycker som du tycker)

signatur – du skriver under insändaren med en signatur, som kan vara ditt namn eller något ord som beskriver dig/vad du tycker. Någon som argumenterar för höjda bensinpriser kanske kallar sig Miljövännen och någon som argumenterar för vikten av att köra bil kanske kallar sig för Bilälskaren.

textbindning – ord som binder ihop texten och gör den lättare att läsa

målgrupp – vem du vänder dig till

värdeladdade ord – ord som uttrycker en åsikt. Jämför risk/chans eller terrorist/frihetskämpe.

Textbindning

När du skriver insändaren är viktigt att du använder ett språk som övertygar men också som är lätt att läsa. Det blir lättare att läsa din text och hålla med om det du säger när du använder textbindning. Ta hjälp av orden nedan. 

 

 • Ord som ger struktur: för det första/för det andra/för det tredje, först och främst, till sist, till att börja med, fördelarna är/nackdelarna är, å ena sidan/å andra sidan, dessutom

 • Ord som uttrycker en åsikt: anser, borde, hävdar, menar, måste, utan tvekan, absolut

 • Ord som binder ihop: på grund av, därför att, för att, detta beror på …, orsaken är …, eftersom

Insändares struktur

Rubrik

Inledning och åsikt: Förklara vad du tycker (din tes) och ge bakgrund. "Jag tycker att ..."

Argument: Förklara varför du tycker som du tycker. Fokusera på sakargument. Ge flera argument. Fundera över vem du vill övertyga (din målgrupp). "därför att …"

Uppmaning: Avsluta med en uppmaning. Vad vill du att målgruppen ska göra? "Jag vill …"

 

Signatur

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Matris Insändare

Grundläggande nivå
God nivå
Mycket god nivå
Innehåll
I din inledning beskriver du på ett enkelt sätt vad du har reagerat på och varför du tycker att det är ett problem.
I din inledning beskriver du utförligt vad du har reagerat på och varför du tycker att det är ett problem.
I din inledning beskriver du utförligt och med engagemang vad du har reagerat på och varför du tycker att det är ett problem.
Du har minst ett argument och förklarar på ett enkelt sätt varför du tycker som du gör.
Du har ett par argument och förklarar på ett utförligt sätt varför du tycker som du gör.
Du har flera argument och förklarar på ett utförligt och engagerat sätt varför du tycker som du gör.
Du ger förslag på lösning.
Du ger förslag på en realistisk lösning.
Du ger förslag på realistiska lösningar till varje argument. Du använder värdeladdade ord för att att stärka dina argument.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig och har en enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har en utvecklad textbindning till exempel med ord som “för det första, för det andra…”, “å ena sidan…”
Texten är sammanhängande och med välutvecklad textbindning.
Texten har en struktur som passar en insändare till exempel med rubrik, inledning med presentation av din åsikt och avslutning med en uppmaning. Din text är styckeindelad.
Texten är välstrukturerad till exempel genom konsekvent genomförd styckeindelning, och effektiv inledning och avslutning som passar en insändare.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en insändare till exempel med ord och uttryck som passar genren.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt med till exempel ord som passar genren.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Tempusbruket stör inte förståelsen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av insändaren.
Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: