Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2019-12-16 09:14 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Arbetsområdet handlar bland annat om varför vi har lagar, några olika lagar och straff samt hur brott påverkar den som brutit mot lagen men också brottsoffret och samhället.

Innehåll

Kunskapskrav och bedömning

Du har kunskaper om lag och rätt.

Du visar att du nått kunskapskravet genom att göra en diagnos från skolverkets bedömningsstöd.

 

Du kan använda begrepp kring lag och rätt.

Du visar att du nått kunskapskraven genom att göra en diagnos från skolverkets bedömningsstöd.

 

Du kan beskriva samband inom området lag och rätt.

Du visar att du nått kunskapskravet genom att göra en diagnos från skolverkets bedömningsstöd.

 

Du kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter som rör rätt och fel.

Du visar att du nått kunskapskravet genom att delta aktivt i diskussioner kring rätt och fel.

 

Arbetssätt

Vi läser texter i samhällskunskapsboken. 

Vi tittar på film.

Vi söker information på hemsidor.

Vi arbetar med frågor.

Vi använder analysmodellen.

Vi diskuterar.

 

Ord och begrepp

regel, lag, lagstiftning, allemansrätten, brott, Lagboken, jurist, advokat, grundlagar, straff, stöld, misshandel, skadegörelse, snatteri, böter, skadestånd, fängelse, straffmyndig, häleri, olaga hot, förtal, rättsväsendet, polisen, åklagare, domstol, brottsoffer, bevis, domare, rättegång, advokat, brottsplatsundersökning, vittne, förhör, husrannsakan, häktning, åtal, brottslighet, kriminalitet, brottsling, kriminell

Frågor

Vad är det för skillnader mellan regler och lagar? 

Vad kan det bero på att en del människor börjar begå brott (orsaker)?

Vad kan brottslighet leda till för brottslingen/brottsoffret/samhället (konsekvenser)?

Vad kan samhället göra för att minska risken att människor börjar begå brott (åtgärder)?

Vad händer med brottslingen från det att han eller hon begår ett brott till att straffet börjar avtjänas?

Varför har man straff för personer som bryter mot lagen?

Vilka fördelar och nackdelar kan finnas med att ge ett mildare eller hårdare straff?

Vilka är polisens uppgifter?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: