Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andningsorganen, astma och lunginflammation

Skapad 2019-12-16 10:00 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Medicin
Andningsvägarna har som uppgift att förse kroppen med syre och transportera bort koldioxid - men hur går det till? Det ska du lära dig inom det här arbetsområdet! Du ska också få lära dig om två vanliga sjukdomstillstånd som kan drabba andningsvägarna. Kapitel 9; andningsorganen s. 299-322 Medicin 1 och 2

Innehåll

Vad? Du ska lära dig hur andningsorganen är uppbyggda och hur syrgastransporten fungerar i kroppen. Du ska även ha kunskap om två vanliga sjukdomstillstånd som kan drabba andningsorganen. Du ska inhämta kunskap om vanligt förekommande läkemedel för sjukdomar i denna del av kroppen. Du ska lära dig hur du hanterar om en medmänniska sätter i halsen. Du kommer att få utbildning i hjärt- och lungräddning (under våren 2020).

Varför? Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Du behöver ha goda kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ha kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Inom vård och omsorg arbetar man med att bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser.

Hur? Du kommer att få lyssna till muntliga, lärarledda genomgångar. Du kommer att få se på film inom arbetsområdets ramar. Du kommer att arbeta i mindre grupp utifrån givna frågeställningar. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov om andningsvägarna, samt ett grupparbete som går ut på att tillverka en informationsbroschyr utifrån givet sjukdomstillstånd.

Bedömning? Närvaro på lektionstid och uppfylla kraven för betyg E på det enskilda, skriftliga provet. Aktivt delta och ta ansvar på grupparbetet utifrån sjukdomstillstånd.

 

 

Uppgifter

 • Tillverka en informationsbroschyr

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Medicinsk terminologi.
  Med  -
 • Människokroppens uppbyggnad och utveckling samt dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd, försvar och fortplantning.
  Med  -
 • Första hjälpen vid skador och akuta sjukdomar samt hjärt-lungräddning.
  Med  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar nyanserat sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar även nyanserat några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
  Med  A
 • Eleven beskriver utförligt människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling. Eleven beskriver också utförligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar även översiktligt några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
  Med  C
 • Eleven beskriver översiktligt människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling. Eleven beskriver också översiktligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
  Med  E
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning. Eleven ger också exempel på mikroorganismer och beskriver utförligt och nyanserat hur de kan spridas. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges, samt genomför dessa insatser efter samråd med handledare. Eleven beskriver utförligt och nyanserat samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
  Med  A
 • Eleven beskriver utförligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning. Eleven ger också exempel på mikroorganismer och beskriver utförligt hur de kan spridas. Dessutom beskriver eleven utförligt hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges samt genomför dessa insatser efter samråd med handledare. Eleven beskriver utförligt samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
  Med  C
 • Eleven beskriver översiktligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning. Eleven ger också exempel på mikroorganismer och beskriver översiktligt hur de kan spridas. Dessutom beskriver eleven översiktligt hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges, samt genomför dessa insatser i samråd med handledare. Eleven beskriver översiktligt samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
  Med  E
 • I beskrivningarna använder eleven med säkerhet medicinsk terminologi.
  Med  A
 • I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet medicinsk terminologi.
  Med  C
 • I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet enkel medicinsk terminologi.
  Med  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: