Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell - Tema kärlek

Skapad 2019-12-16 10:06 i Hammarbyskolan Södra Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
En novell är en kort berättelse som bara innehåller ett fåtal karaktärer. Novellen utspelar sig under kort tid och kan handla om nästan vad som helst. Den utspelar sig i kronologisk ordning eller berättad från slutet med återblickar. Du kan också ha en parallellhandling i en novell. Inlämning av novell v.5

Innehåll

Vad?

I det här arbetsområdet får du repetera novellens karaktärsdrag och träna på att skriva en berättande och gestaltande text. Inför skrivuppgiften kommer du att få läsa ett par textexempel där du tränar din läsförmåga. Genom att skriva en individuell text inom genren novell visar du att du har kunskap om genren.

 

Hur?

 • Vi kommer att repetera novellens uppbyggnad och karaktärsdrag.
 • Vi kommer att läsa en eller ett par noveller.
 • Du kommer att skriva en egen novell under lektionstid.
 • Du kommer att få respons på din novell för att sedan bearbeta och skriva en version två.  

Skriv din egen novell 

När du skriver din novell så ta hjälp av dramaturgi valen.

Början, man kan välja att börja en novell på olika sätt:

 • en kort person- och miljöbeskrivning
 • Mitt i en spännande händelse, in medias res
 • Med en återblick, huvudkaraktärer börjar med att berätta om något som har hänt tidigare
 • Inre monolog, vi får ta del av huvudkaraktärens tankar och känslor
 • Novellen kan också börja med dialog; dialogen kan handla om vilka huvudkaraktärerna är, hur deras relation ser ut, vilken konflikten är etc.

Novellen ska innehålla en konflikt som byggs upp hela tiden.

Du kan genom hela berättelsen plantera små frön som utvecklas under berättelsens gång och som hela tiden intensifieras. Du ska använda hela novellen för att bygga upp spänningen kring konflikten. När vi närmar oss novellens höjdpunkt är det som mest spännande. Här kommer vändpunkten och vi anar hur det ska sluta, men vi kan aldrig vara riktigt säkra. Det är inte förrän i slutet som vi får veta hur det faktiskt går.

Slutet, en novell kan sluta lyckligt eller olyckligt. Ibland är slutet överraskande. Ofta väljer författaren att inte berätta exakt hur det slutar, utan läsaren får dra sina egna slutsatser. Det kallas för öppet slut. 

Du kan gå in och se flippar om hur man bygger en novell här: 

https://svenskamedlillamy.wordpress.com/trana-formagor-i-svenska/skriva/novell/

 

v.3 Gestalta och beskriva miljöer - läsa och analysera novell

v.4 Läsa och analysera novell - Börja skriva novell

v.5 Skriva novell - inlämning fredag - 31/1

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Skriva novell

Bedömning av novellen

På väg
E
C
A
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en novell.
Du följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en novell.
Du följer instruktionen. Texten fungerar väl som en novell.
Innehåll enligt novellkriterierna
Du skriver på ett enkelt sätt. Novellen innehåller enkla berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Du skriver på ett utvecklat sätt. Novellen innehåller utvecklade berättargrepp samt dramaturgi med utvecklad uppbyggnad.
Du skriver på ett välutvecklat sätt. Novellen innehåller välutvecklade berättargrepp och dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, styckemarkering och/eller inledning. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning, styckemarkering och effektiv inledning. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Innehåller enkla gestaltningar. Tempusbruket stör inte förståelsen av texten.
Ordvalet är varierat. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av artikeln.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och lyfter novellen t.ex. genom användning av bildspråk (liknelser och metaforer). Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: