Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag är digital

Skapad 2019-12-16 10:25 i Fiskens förskola Bollnäs
Förskola
Vår ambition är att digitalisering hos oss på Loftet blir en naturlig del för barnen, i samband med olika pedagogiska situationer och även fritt bland barnen.

Innehåll

Nuläge

Vi har lärplattor, microskopägg och blue-bot som vi har jobbat med tillsammans med barnen tidigare. 

Nu vill vi utveckla vårt arbete kring vår målbild ”Min Kropp” genom att använda oss av qr-koder. 

 

Mål

Digitalisering: Tanken är att det digitala ska vara en naturlig del av barnens lärande och ett komplement till vår pedagogiska verksamhet, och att barnen får arbeta mer aktivt med den teknik som finns. 

”Min Kropp” - Genom detta arbete kan barnen upptäcka likheter och olikheter hos varandra.

Syfte

Digitalisering: Enligt Lpfö -18 ska varje barn ges förutsättningar att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier.

 

Genomförande

Vi har skapat qr-koder med talande bilder på barnen och kommer även göra qr-koder på intressen, familjen mm. Barnen får själva styra vad de vill att sina qr-koder ska innehålla.

Barnen ska få skapa personliga mappar till sina qr-koder och till sin egna pappersdocka som ”bor” i mappen. 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar i unikum.

Ansvar

Alla pedagoger är ansvariga för att genomföra och dokumentera.

Uppföljning

Vi utvärderar kontinuerligt på vår avdelningsplanering, vid läsårets slut så gör vi en övergripande uppföljning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: