👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik på Lönnen

Skapad 2019-12-16 10:28 i Förskolan Granen Östhammar
Med hjälp av Bibbi lockar vi barnen till att utforska och intresserar sig för matematik
Förskola
Med hjälp av Bibbi lägger vi fokus på matematik. Vi arbetar efter att intressera barnen för matematik i olika former som lockar varje enskilt barnen till att utforska det efter deras enskilda förmåga.

Innehåll

 

Aktivitet: 

Vi utforskar/arbetar med matematik - på samlingar och i våra gruppverksamheter. I vardagen under rutinsituationer och under den fria leken

 

När, var, hur, varför?

När? I rutinsituationer och vid planerade tillfällen både i ute och inomhus-miljö.

Var?   Så mycket som möjligt i naturen, men även inne på avdelningen. 

Hur?

 • Vi fokuserar på matematik och talar om matematiska begrepp i vardagssituationer samt synliggör matematiken i vår vardag. Ex. på samlingen, vid måltiderna och under den fria leken. 
 • Vi har planerade lärotillfällen där vi fokuserar på och synliggör matematiska begrepp: former, antal och jämförelseord. 
 • Vi skapar en miljö som lockar till matematiskt tänkande. 

Varför? 

För att skapa intresse för matematik samt lära barnen olika matematiska begrepp som de kan använda i sin vardag.

 

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18