Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande på Lönnen

Skapad 2019-12-16 10:30 i Förskolan Granen Östhammar
Med hjälp av Diddi lockar vi barnen till att utforska sin skapande förmåga
Förskola
Diddi symboliserar kreativt skapande och älskar att rita, måla och kladda. Diddi är konstnärlig och kreativt påhittig och lockar barnen till skapande!

Innehåll

Bakgrund och Syfte:

Vi arbetar med "Babblarna" på Lönnen, och därför har vi valt att "skaparbabblaren" Diddi ska få skapa intresse och nyfikenhet för skapande. Vi skapar mycket i vardagen, och vill ge barnen ny verktyg för skapande som de kan använda sig av. Vi vill visa olika material som man kan skapa med och olika metoder. 

 

För att främja barnens miljötänk vill vi även visa på vad mycket roligt man kan skapa med återvunnet material samt naturmaterial. 

 

Mål:

Ge barnen nya verktyg och metoder för skapande som de kan använda sig av i sitt fria skapande

Främja barnens miljötänk

Aktivitet och Metod: 

 

Barnen på Lönnen ska få upptäcka olika sorters skapande med olika sorters material.

Tillsammans med barnen kommer vi att utforska olika verktyg och material för skapande. Vi erbjuder barnen skapande i olika situationer, både styrda och fria. Barnen får delta efter egen lust, vilja och förmåga.

Ibland använder vi skapandet för att förstärka lärandet inom ett annat lärområde, ex. att vi ritar något som vi arbetat med i en bok. Och i andra fall kommer skapandet och skapandeteknikerna stå i fokus. 

Vi sparar kartonger, flaskor, tidningar och dylikt som vi planerar att skapa med. Vi samlar även in naturmaterial som vi använder till vårat skapande. Vi kommer att prata med barnen om vikten av att återanvända och återvinna material för ge dem förståelse för varför vi skapar med återvunnet material. 

 

Dokumentation

Vi har valt att dokumentera när vi upptäcker utveckling under rutinsituationer. Vi kommer att dokumentera genom observationer, samtal med barnen, barnens alster och foto.  

Uppgifter

  • Fä-djur

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: