👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden och Vasatiden

Skapad 2019-12-16 10:53 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Planeringen utgår ifrån Puls Historia. Medeltiden-hur folk levde i Norden Medeltiden-kungarna och krigen
Grundskola 5 Historia
Vi kommer att läsa om hur det var att leva på medeltiden i Sverige. Hur man valde kung, de olika kungarna och hur de stred om makten, om handel och Kalmarunionen samt Stockholms blodbad och vad som hände i Sverige och hur kung Gustav Vasa och hans söner började forma det Sverige vi har idag. Vi ska även läsa om viktiga händelser ute i världen under denna tidsepok.

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att du får:

 • förståelse för hur människornas olika levnadsvillkor under medeltiden och vasatiden kunde se ut.
 • förståelse för hur historiska personer och händelser har fått konsekvenser för vårt nutida samhälle.
 • förståelse för religionens påverkan och dess konsekvenser för det medeltida samhället.
 • förståelse för skillnaden mellan de olika samhällsklasserna under medeltiden och se likheter och skillnader mellan att vara människa då och nu.
 • kunskap om historiskt viktiga personer.
 • kunskaper om ord och begrepp så som källor, uppror, fogde m.m.

Förmågor

du kommer att få öva och utveckla:

 • använda historiska ord och begrepp i rätt sammanhang när du resonerar och reflekterar inom området
 • reflektera över och förstå hur historia har påverkat nutiden, ex Birger Jarlsgatans namn, grundlagarna idag
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor
 • använda tidslinjer för att kunna placera viktiga händelser och viktiga personer och använda den som en referensram.

Hur

Vi kommer att:

-läsa faktatexter tillsammans och diskutera texterna

-arbeta i din arbetsbok och bearbeta dina svar genom att repetera faktatexter och utveckla svaren. Även rätta språkligt.

-se filmer och lära oss anteckna utifrån dem

-samtala och diskutera

- skriva texter enskilt och i grupp.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån:

Hur väl du deltar i diskussioner i klassen. 

Hur väl du utvecklar dina svar i arbetsboken.

Din förmåga att se likheter och skillnader mellan att leva på medeltiden, vasatiden och nu.

Dina resultat på ett avslutande prov om medeltiden & vasatiden

Dina texter

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Medeltiden

Ej Godtagbara (behöver utvecklas)
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Klassrumsdiskussioner
Delta i gemensamma genomgångar och följa med i texter och diskussioner.
Du kan med stöd och hjälp delta i gemensamma diskussioner och följa med i texter och diskussioner om historiska händelser.
Du kan delta i gemensamma diskussioner och följa med i texter och diskussioner om historiska händelser.
Du är aktiv och deltar i gemensamma diskussioner och följer med i texter och diskussioner om historiska händelser. Du drar egna slutsatser.
Arbetet i din historiebok
Du ska redovisa dina kunskaper genom att skriva sammanfattande texter i din egen historiebok.
Du kan till viss del redovisa dina kunskaper genom att skriva grundläggande sammanfattande texter i din egen historiebok.
Du kan redovisa dina kunskaper genom att skriva grundläggande enkla sammanfattande texter i din egen historiebok.
Du ska redovisa dina kunskaper genom att skriva utvecklade och mer komplexa sammanfattande texter i din egen historiebok.
PM
Du ska skapa en text om Gustav Vasa. Den ska skrivas utifrån givna ramar.
Du har skapat en enkel text om Gustav Vasa och hans handlingar. Du har med några av de givna ord och begrepp som behöver finnas med.
Du har skapat en text om Gustav Vasa och hans handlingar. Du har med de givna ord och begrepp som behöver finnas med.
Du har skapat en tutförlig text om Gustav Vasa och hans handlingar. Du har med de givna ord och begrepp som behöver finnas med. Du har haft med personlig reflektion och jämförelse med andra tidsepoker.
Provet
Du ska visa grundläggande kunskaper om medeltiden.
Du visar vissa grundläggande kunskaper om medeltiden.
Du visar grundläggande kunskaper om medeltiden.
Du visar stora kunskaper om medeltiden och kan föra resonemang och visa på likheter och skillnader mellan olika gestalter och tidsepoker.