Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temperatur och diagram (kapitel 5)

Skapad 2019-12-16 10:57 i Solhemsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Matematik
När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna: - läsa av en termometer - läsa av och förstå ett linjediagram - rita linjediagram - räkna ut medelvärde - läsa av och förstå ett cirkeldiagram

Innehåll

Arbetsgång: Var aktiv under genomgångar och ta vara på lektionstiden för att arbeta med innehållet. Det gå bra att arbeta längre än veckoplaneringen. Du behöver ta ett eget ansvar för att hinna med veckans planering. När du gjort diagnosen så kanske du behöver träna lite mera på de blåa sidorna eller om du behöver ha lite mer utmaning gör du de röda sidorna. Du hittar även fler utmaningar i “Mera tornet”.  

 

Fråga om något känns svårt!  

 

OBS!

Tisdagen den 28/1 kommer vi att ha ett matematikprov för kapitel 3, 4 och 5. Du kan förbereda dig inför provet genom att titta igenom alla tre kapitel, läsa sammanfattningarna och göra repetitionssidorna 156-157 

 

 

Uppgifter

 • Diagnos 5 (temperatur och diagram)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: