👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft åk 5

Skapad 2019-12-16 11:54 i Granbergsskolan F-6 Bollnäs
Grundskola F Kemi
I det här arbetsområdet ska du lära dig mer om luft och med hjälp av dina nya kemikunskaper ska du bli medveten som hur vår luft mår. Du kommer lära dig vad luften innehåller och vad luftföroreningar är. Du kommer även i arbetsområdet att träna på att prata om och ta ställning till frågor som handlar om luftföroreningar.

Innehåll

Efter arbetsområdet ska du kunna besvara dessa frågor:

- Vad består luft av?

- Vad är hög och lågtryck?

- Vad är förnybar och ickeförnybara bränslen? 

- Vad är luftföroreningar? 

- Vad kan vi göra för att minsta luftföroreningar?

 

Vi kommer i detta arbetsområde att:

-Läsa

- Titta på film

- Diskutera

- Debattera

 

Det som kommer bedömas i detta arbetsområde är hur du:

- Förklarar luftens uppbyggnad och egenskaper i diskussioner men även i text

- Använder informationen vi lärt oss kring i olika diskussioner

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6

Matriser

Ke
Luft och Väder

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
 • Ke  E 6
Jag kan med vardagliga ord förklara vad luften består av och på ett begripligt sätt förklara hur den är uppbyggd.
Jag kan med något naturvetenskapligt begrepp förklara vad luften består av och förklara relativt tydligt hur den är uppbyggd.
Jag kan med några naturvetenskapligt begrepp förklara vad luften består av och förklara tydligt hur den är uppbyggd.
Samtala och ta ställning
 • Ke  E 6
Jag kan ta ställning i ett samtal om luft och berätta vad jag tycker.
Jag kan ta ställning i ett samtal om luft och underbygga min åsikt med ett argument. Jag kan även ställa ett motargument till en annan kompis jag inte håller med.
Jag kan ta ställning i ett samtal om luft och underbygga min åsikt med två argument. Jag kan även ställa ett motargument till en annan kompis jag inte håller med.
Förklara
 • Ke  E 6
Jag kan begripligt förklara vad luftföroreningar är samt hur förnybar och ickeförnybara bränsle påverkar vår miljö negativ och positivt.
Jag kan relativt tydligt förklara vad luftföroreningar är samt hur förnybar och ickeförnybara bränsle påverkar vår miljö negativ och positivt.
Jag kan tydligt förklara vad luftföroreningar är samt hur förnybar och ickeförnybara bränsle påverkar vår miljö negativ och positivt.