Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft, tyngdpunkt, magnetism

Skapad 2019-12-16 12:14 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola F – 7 Fysik
På den här kursen får du lära dig om grundläggande fysik som t.ex. massa, densitet, kraft, friktion, tyngdpunkt och magnetism.

Innehåll

 

 

Syfte

Förmågor att träna

När vi är klara ska du kunna 

Det här ska vi göra 

Så här får du visa att du har lärt dig 


Genom undervisningen i fysik kan eleverna utveckla kunskaper som gör det möjligt för dem att delta i samhällsdebatten inom områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Genom kunskaper om energi och materia får de också möjligheter att bidra till en hållbar utveckling. Ett syfte med undervisningen i fysik är att den ska utveckla elevernas kunskaper om fysikaliska sammanhang.

Ett syfte med undervisningen i fysik är också att eleverna ska få möjlighet att utveckla nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Undervisningen ska också ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar och olika typer av källor.


1)Använda kunskaper i fysik för att granska information , kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

 

2)Genomföra systematiska undersökningar

 

3)Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i samhället, naturen och inuti  människan

 

                                                                           

Förstå vad som menas med begreppen volym, densitet och massa.


Kunna ange enheter för volym, massa och densitet.


Veta vad som menas med tyngdkraft.


Känna till vad tyngdpunkt är.

 

Veta vad som menas med en kraft och vilken enhet den mäts i.

 

Kunna identifiera flera olika slags krafter.

 

Veta vad som menas med magnetism.


Du ska kunna redogöra för de laborationer vi har gjort.

 • Laborationer

 • genomgångar

 • grupparbeten

 • arbete med olika appar

 • se och diskutera filmer

 • övningsuppgifter


 • Redovisning

 • Prov

 • Uppgifter

 • Grupparbete

 • Laborationsrapporter

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: