👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp i Matematik klass 3 vt 2020

Skapad 2019-12-16 13:23 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
Grundskola 1 Matematik
Grundläggande förståelse för addition, subtraktion, multiplikation, analoga och digitala klockan, längd, vikt och temperatur.

Innehåll

Mål 1: Att eleven behärskar addition och subtraktion 0-1000

Vilket innebär:
Att jag kan räknesätten addition och subtraktion 0-10 000.
Att jag förstår att addition och subtraktion hör ihop.
Att jag får lära mig att lösa textuppgifter med addition och subtraktion.
Att jag vet vad ental, tiotal, hundratal och tusental är.

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:
Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Vi använder oss av både böcker och digitala övningar.
Vi kommer att muntligt beskriva matematiska händelser. 

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven visar både muntligt och skriftligt att de kan addition och subtraktion.
Att eleven visar förståelse för att addition och subtraktion hör ihop och förstår ental, tiotal, hundratal och tusental.
Att eleven förstår hur man läser och räknar ut en textuppgift.
Att eleven kan räkna med ental, tiotal, hundratal och tusental.

 

Mål 2: Att eleven förstår multiplikation.

Vilket innebär:
Att jag kan räkna multiplikation.
Att jag förstår multiplikation.
Att jag får lära mig att lösa textuppgifter med multiplikation.
Att jag kan sexan och sjuans tabell.

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:
Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Vi använder oss av både böcker och digitala övningar.
Vi kommer att muntligt beskriva matematiska händelser. 

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven visar både muntligt och skriftligt att den förstår och kan räkan med multiplikation.
Att eleven förstår hur man läser och räknar ut en textuppgift.
Att eleven kan treans och fyrans tabeller.

 

Mål 3: Att eleven kan jämföra vikt och längd. 

Vilket innebär:
Att jag vet att kg betyder kilogram, hg betyder hektogram och g betyder gram.
Att jag vet vad meter, kilometer och mil är.

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:
Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Vi använder oss av både böcker och digitala övningar.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven visar både muntligt och skriftligt att de kan jämföra vikter och längder.
Att eleven förstår hur man använder längdenheterna m, km och mil.

 

Mål 4: Att eleven behärskar klockan

Vilket innebär:
Att jag kan hela den analoga och digitala klockan.

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:
Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Vi använder oss av både böcker och digitala övningar.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven visar både muntligt och skriftligt att den kan hela analoga och digitala klockan.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3