Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och Tala åk 3

Skapad 2019-12-16 13:41 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Du kommer att få läsa berättandetexter och faktatexter.Du kommer att jobba med läsning, både enskilt och tillsammans med klassen. Du kommer att få fördjupa dina kunskaper kring läsfixarna. De hjälper dig att få en djupare förståelse för det du läser. Du kommer att få diskutera kring texter med dina klasskamrater.

Innehåll

 

 • Syfte
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Centralt innehåll läroplanen
 • Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv 1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv 1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv 1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv 1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv 1-3
  Språkbruk Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
 • Sv 1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Sv 1-3
  Informationssökning och källkritik Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

 

Mål

När vi avslutar arbetsområdet ska du kunna:

 • läsa berättande texter och fakta texter med flyt
 • veta hur de 5 läsfixarna (spågumman, detektiven, konstnären, reportern, cowboyen) jobbar och använda dig av dem när du läser så att du får en bra läsförståelse
 • återberätta och sammanfatta texter som du/vi läst 
 • diskutera kring texter du/vi läst och koppla samman det med saker du varit med om
 • ställa frågor, ge kommentarer och säga vad du tycker och tänker om texter du/vi läst
 • plocka ut viktig information/fakta ur faktatexter samt berätta om det
 • se och förstå skillnader i tal och skriftspråk

 

Arbetssätt
 • genomgångar
 • läsa texter/böcker på din nivå
 • lyssna på högläsning 
 • jobba med läsfixarna - spågumman,detektiven, konstnären, reportern, cowboyen 
 • diskussioner kring texter
 • redovisningar / presentationer

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske vid genomgångar, vid enskilt arbete med textläsning, genom besvarande av frågor och diskussioner kring texter du läst, genom diskussioner i samband med högläsning samt vid redovisningar och presentationer.

 

 

 • Kunskapskrav
 • Sv 2-3
   Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv 2-3
   Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv 2-3
   Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv 2-3
   Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: