Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri Team 8

Skapad 2019-12-16 15:35 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Kunskap om och användning av olika geometriska figurers area och areamått
Grundskola 8 Matematik
I det här arbetsområdet får du lära dig att beräkna arean för månghörningar och cirklar som ligger till grund för all sorts konstruktion. Vi kommer att repetera enheterna för längder (första dimensionen) och lära om hur man använder enheterna för area (andra dimensionen).

Vi kommer även att studera vad symmetri är.

Innehåll

 

Syfte

Att utveckla din förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Konkreta mål

Att du efter arbetsområdet ska kunna:

 • förklara vad area är för något
 • beräkna arean av rektanglar, parallellogram, trianglar och cirklar
 • använda de vanligaste areaenheterna
 • använda skala och göra mätningar i ritningar
 • förklara spegelsymmetri och rotationssymetri

Så här jobbar vi

 • Lärarledda genomgångar
 • Problemlösning
 • Samtal och diskussioner i grupp/klass
 • Eget arbete - enskilt och i grupp - lektionstid
 • Eget arbete - enskilt - hemma
 • NOMP

Bedömning

Bedömningen sker dels på arbetet under veckorna, dels på kunskapskoll som vi kommer ha efter PRAO. Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder samt rimligheten i arbetsområdet
 • förstå och använda de matematiska begreppen i arbetsområdet
 • förstå och använda de matematiska metoderna i arbetsområdet
 • redogöra för dina tillvägagångssättet, att visa steg för steg hur du kommer fram till resultaten i arbetsområdets uppgifter

Tips

 • Ett bra sätt för att utvecklas i matematiken är att träna mycket och fråga när du känner dig osäker.
 • Anteckna mina genomgångar för att ha hjälp av dem när du arbetar vidare på egen hand eller tillsammans med andra.
 • Ta hjälp av andra genomgångar om du känner dig osäker, så som både skriftliga och inspelade genomgångar på matteboken.se.
 • Att delta i muntliga resonemang om matematiska frågeställningar och funderingar ökar din förståelse och självkänsla.
 • Gör klar dina uppdrag så fort du har möjlighet

Matriser

Ma
Geometri Åk 8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Problemlösning
Hur väl du formulerar och löser problem samt väljer strategier och metoder.
Du behöver stöd för att lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du behöver stöd med att välja och använda metoder som passar för att lösa problemen.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Begreppsförståelse
Hur väl du använder och analyserar matematiska begrepp och samband mellan dem
Du behöver hjälp med hur de matematiska begreppen kan användas eller beskrivas.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp inom området och du använder dem för det mesta i situationer som du känner till.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp inom området och du använder dem i situationer som känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp inom området och du använder dem i kända och nya situationer.
Arbetssätt/metoder
Hur väl du använder lämpliga metoder för att göra beräkningar och dess resultat.
Du behöver hjälp med att välja och att använda fungerande matematiska metoder.
Du kan välja och att använda matematiska metoder för att göra beräkningar som passar till uppgifterna och ger resultat.
Du kan välja och använda väl fungerande matematiska metoder som passar till uppgifterna och ger gott resultat.
Du kan välja och använda korrekta och effektiva matematiska metoder som passar till uppgifterna och ger mycket gott resultat.
Kommunikation
Hur väl du använder uttrycksformer för att redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du behöver hjälp med att förklara och att redovisa dina lösningar.
Dina redovisningar innehåller uppgifter som går att följa men saknar ibland vissa steg. Du använder ett ganska bra matematiskt språk.
Dina redovisningar innehåller uppgifter som går att följa och innehåller alla steg. Du använder ett bra matematiskt språk.
Dina redovisningar innehåller uppgifter som går att följa och innehåller alla steg samt är tydlig och strukturerad. Du använder ett korrekt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: