Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte kap 1+2

Skapad 2019-12-16 20:28 i Villaskolan Kristianstad
Grundskola 4 Matematik
Planering för kap 1 och 2 i åk 4.

Innehåll

Efter arbetet med kap 1 och 2 ska du kunna:

 

- Veta att alla siffror i ett tal har ett visst

värde.

- Kunna läsa och skriva tal 0-10 000.

- Kunna skriva tal på en tallinje.

- Kunna avrunda olika tal.

- Kunna räkna multiplikation och division i huvudet.

- Förstå hur multiplikation och division hör ihop.

- Kunna multiplicera med 10, 100,1000.

- Kunna multiplicera med tal som slutar på 0.

Matriser

Ma
Alfa Kap 1 + 2

Nivå 1
På väg att utvecklas
Nivå 2
Har förmåga
Nivå 3
Har god förmåga
Problemlösning Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Begrepp Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Metod och beräkningar Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Kommunikation Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: