Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Läsa åk 3

Skapad 2019-12-16 21:45 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Grundskola 3 Svenska
I svenska lär vi oss att läsa och skriva, men också att tala, lyssna och samtala. Vi lär oss hur vi använder språket samt hur vi söker information av olika slag för att utveckla vår kunskap och erfarenhet.

Innehåll

Arbetsområdets syfte och mål

Vi tränar förmågan att:

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Efter detta område ska du kunna:

 • med flyt läsa en enkel skönlitterär kapitelbok som intresserar dig
 • med hjälp av lässtrategier själv ta dig vidare i texten om du fastnar
 • återberätta viktiga delar ut texten 
 • prata om händelser i texten och jämföra dem med saker du själv upplevt eller varit med om

 

Undervisning

Vi kommer arbeta med:

 • Morgonläsning
 • Läsförståelse
 • Högläsning
 • Parläsning
 • Berättande och beskrivande övningar.

 

Arbetssätt

Varje morgon startar vi med tyst läsning.

Under högläsning diskuterar vi boken genom att svara på olika frågor kring bokens innehåll.

Vi skriver projektarbete om Den öde ön. Här utvecklar vi både vår läs- och skrivförmåga då du själv kontinuerligt läser det du skrivit för att kunna reflektera över ditt arbete och vad som eventuellt behöver justeras.

Läser högt för varandra i olika sammanhang.

 

Bedömning

För att bedöma dina kunskaper använder vi oss av Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling, årskurs 1-3.

Du ska också visa dina kunskaper genom att:

 • läsa högt för en pedagog och samtala kring innehållet

 • välja böcker efter förmåga vid lässtunden

 • återberätta handlingen av de böcker du läser
 • följa med i och kunna återberätta handlingen i våra högläsningsböcker
 • läsa, bearbeta och återberätta texter du själv skrivit

 • läsa och förstå texters innehåll genom att muntligt eller skriftligt återberätta det du läst

 • muntligt kunna redovisa egna arbeten

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3

Matriser

Sv
Svenska - Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan med stöd läsa en enkel bok/text som intresserar dig, samt komma vidare i texten om du fastnar genom att använda olika lässtrategier
Du läser med flyt en enkel bok/text som intresserar dig, samt kommer vidare i texten om du fastnar genom att använda olika lässtrategier.
Du läser med flyt lite längre kapitelböcker/texter.
Du läser utan svårighet lite längre och svårare kapitelböcker/texter med flyt och inlevelse.
Läsa
Eleven kan kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt och visar då grundläggande läsförståelse.
Du kan med stöd återberätta några för dig viktiga delar av innehållet
Du kan själv återberätta några för dig viktiga delar av innehållet
Du kan själv återberätta stora delar av innehållet.
Du kan med inlevelse tydligt återberätta stora delar av innehållet, samt dra egna slutsatser och föresatser under och efter läsningen kring t ex handling och fortsättning.
Läsa
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Du kan med stöd prata om händelser i texten och jämföra med saker du själv upplevt eller varit med om
Du pratar om händelser i texten och kan jämföra med saker du själv upplevt eller varit med om
Du pratar utförligt om händelser i texten och jämför med flera saker du själv upplevt eller varit med om
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: