Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Fröspridning

Skapad 2019-12-17 07:32 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola F – 3 Biologi
Pollinering och fröspridning och från frö till bröd.

Innehåll

Konkretiserade mål:

Du skall kunna: 

 • Berätta hur pollinering går till

 • Ge exempel på olika sätt som ett frö kan spridas på.

 • Berätta om vad ett frö behöver för att kunna gro och växa.

 • På ett enkelt sätt förklara vad fotosyntes är

 • Berätta om några steg från frö till bröd

 • Ge några exempel på föda som man kan få från några av våra fyra sädesslag

 

Begrepp: pollinering, frö, fröspridning, gro, fotosyntes, säd, ax

 

Arbetssätt:

Vi kommer att:
- Gå ut i naturen och plocka olika frön/frukter. I klassrummet tittar vi närmare på dem och

  funderar över hur fröna kan spridas vidare till nya ställen.

- titta på film/pp om olika sätt att sprida frön på.

- titta på film/pp om pollinering.

- fundera över och lära om hur vägen från frö till bröd och ge exempel på föda som kan

   utvinnas av våra sädesslag.                                                                      

 - dokumentera i skrift och bild

Digitala verktyg: filmer och Youtube-klipp

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3

Matriser

Bi
NO - Fröspridning

På väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Pollinering
Du kan med stöd gå igenom hur blommor kan pollineras.
Du visar att du har förståelse för hur blommor kan pollineras.
Du visar att du har förståelse för hur blommor kan pollineras och kan på ett enkelt sätt redogöra för detta
Fröspridning
Du kan med stöd redogöra för hur frön sprids och kan ge några exempel på hur det kan gå till.
Du kan redogöra för hur frön sprids och kan ge några exempel på hur det kan gå till.
Du kan redogöra för hur frön sprids och kan ge flera exempel på hur det kan gå till. Du kan också berätta varför det är så viktigt att fröna sprids.
Hur frön gror
Du kan med stöd namnge något som är viktigt för att ett frö ska växa och gro.
Du kan namnge något som är viktigt för att ett frö ska växa och gro.
När du berättar om vad ett frö behöver för att gro använder du dig av orden; vatten, näring och solljus/värme.
Från frö till bröd
Du kan med stöd på ett enkelt sätt berätta om att vi från säden får mjöl som kan bakas till bröd.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om att vi från säden får mjöl som kan bakas till bröd.
Du kan berätta i några steg om bondens arbete på åkern. Om hur sädens ax mals till mjöl som kan bakas till bröd.
Föda från våra sädesslagen
Du kan med stöd ge något exempel om föda som kan utvinnas av sädesslagen.
Du kan ge något exempel om föda som kan utvinnas av sädesslagen.
Du kan ge flera exempel på föda som kan utvinnas av sädesslagen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: