Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska A - Tala/kommunicera & lyssna

Skapad 2019-12-17 08:35 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk
Det här handlar om hur du ska utvecklas i din förmåga att tala, kommunicera och lyssna.

Innehåll

Konkretiserade mål:

Du skall kunna: 

 • berätta och förklara så att andra förstår

 • med ord uttrycka känslor

 • lyssna på lärare och kamrater

 • återberätta något du sett/läst eller hört

 • formulera frågor

 • muntligt redovisa/presentera

 • uttrycka likheter och skillnader

 • ansvara för det egna språkbruket

 

Begrepp: återberätta, redovisa, likheter och skillnader

 

Arbetssätt:

Vi kommer att ge dig många tillfällen till;

 

 • att få berätta vad du varit med om eller lärt

 • att få lyssna när andra berättar

 • att få ställa frågor

 • att få återberätta

 • att få redovisa/presentera något för andra

 • berätta om likheter och skillnader du upptäckt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  SvA   3
 • Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
  SvA   3

Matriser

SvA
Svenska A - Tala/kommunicera & lyssna

På väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mål 1
Berätta och förklara så att andra förstår
Du kan med stöd berätta och förklara så att andra förstår
Du kan berätta och förklara så att andra förstår.
Du kan berätta och förklara så att andra förstår på ett nyanserat sätt.
Mål 2
Med ord kunna uttrycka känslor
Du kan med stöd uttrycka känslor.
Du kan uttrycka känslor.
Du kan uttrycka känslor på ett nyanserat sätt.
Mål 3
Kunna lyssna på lärare och kamrater när de berättar
Du kan med stöd lyssna på lärare och kamrater när de berättar något.
Du kan lyssna på lärare och kamrater när de berättar något.
Mål 4
Kunna återberätta något du sett, läst eller hört
Du kan med stöd återberätta något du sett, läst eller hört.
Du kan återberätta något du sett, läst eller hört.
Du kan återberätta något du sett, läst eller hört du på ett nyanserat sätt.
Mål 5
Kunna formulera frågor
Du kan med stöd formulera frågor.
Du kan formulera frågor.
Du kan formulera frågor på ett nyanserat sätt.
Mål 6
Muntligt kunna presentera/ redovisa för dina kamrater
Du kan med stöd muntligt presentera/redovisa något för dina kamrater.
Du kan muntligt presentera/redovisa något för dina kamrater.
Du kan muntligt presentera/redovisa något för dina kamrater på ett nyanserat sätt.
Mål 7
Kunna uttrycka likheter och skillnader
Du kan med stöd uttrycka likheter och skillnader.
Du kan uttrycka likheter och skillnader.
Du kan uttrycka likheter och skillnader på ett nyanserat sätt.
Mål 8
Ansvarar för det egna språkbruket
Du kan med stöd ansvara för det egna språkbruket.
Du kan ansvara för det egna språkbruket.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: