Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ute-Ugo

Skapad 2019-12-17 08:54 i Högåsen Dibber Sverige AB
Förskola
Här kommer vi jobba med ute-ugo, vi kommer besöka naturen och lära oss mer om träd och växter.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Att barnen ska lära sig va<d som finns i naturen och vad man får göra i skogen. Barnen ska lära sig att vara rädda om vår natur och vad man kan lämna i naturen.
 • Barnen ska få en syn på hur vår natur ser ut och lära sig vad skogen kan förmultna och vad man inte kan lämna i skogen för att det inte kan förmultna
 • Praktiskt med utflykter till skogen samt att vi pratar med barnen under samlingar och aktiviteter på förskolan
 • För hela blåsippan
 • Aida med stöttning av Genet
 • En hållbarhet och ge barnen lust att sortera och tänka på vår planet.
 •  

  _____________________________________________________________________ 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: