👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika texttyper

Skapad 2019-12-17 08:54 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi kommer att arbeta med olika texttyper. Instruerande, argumenterande, beskrivande och fakta. Vi kommer att, när vi skriver faktatext, samarbeta med ämnet NO som kommer handla om energi.

Innehåll

Målet med undervisningen

Vad som skiljer olika texttyper åt, lära sig skriva olika texttyper och hur de är uppbyggda.  

Så här ska vi arbeta

Övningar i helklass. Skriftliga, muntliga och filmklipp.

Skriva texter enskilt.

Förberedande övningar med hjälp av arbetsboken Skrivrummet från Zick Zack. 

 

Det här ska bedömas

Kunskaper och skrivande om olika texttyper i slutet av kursen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6