Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärlek, känslor och vänskap

Skapad 2019-12-17 09:59 i Hästhagenskolan Lerum
Grundskola 4 – 6 Biologi Engelska Religionskunskap Svenska Samhällskunskap
Vad är livet utan vänner och kärlek? Kärlek kan man känna på många olika sätt; till andra människor, till prylar, man kan känna kärlek från ett husdjur, till drömmar... Om kärlek och vänskap kan du läsa och skriva om i lång, kort, poetisk, rimmande, dialogform eller en illustrerad text. Några av texter kommer du att få titta närmare på nu. Kan man känna kärlek i kroppen? Hur känns det? Vad behöver min kropp och själ för att må bra? Har kärleken sett ut på samma sätt i alla tider? Vad innebär det att vara en bra kompis? Ja, visst dyker det upp många frågor och tankar. Tanken är att sätta igång tankar, reflektioner och samtal om den här typen av frågor. Det här ska bli spännande, häng med!

Innehåll

2. MÅLET MED UNDERVISNINGEN 

 • Diskutera hur frågor om livet och identitet beskrivs i olika situationer.
 • Fundera och diskutera om vad som är rätt och fel i vardagen och hur människor samverkar.
 • Diskutera vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
 • Hur man kan skriva några olika typer av poesi.
 • Skriva och bearbeta ett text på engelska.
 • Kunskaper om sex och sexualitet och om att bli tonåring.

 

3. SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

 • Läser dikter och skönlitterära texter om kärlek och vänskap.
 • Samtalar om och redovisar en kärleksbok som du har läst.
 • Skriver egna dikter på olika sätt.
 • Läsa och se på film, samtala och resonera. 
 • Skriva och bearbeta text i ett kärleksbrev till någon eller något du tycker om, på engelska.
 • Min lilla bok om puberteten i NO.

 

4. DETTA SKALL BEDÖMAS 

 • Inlämning av bokredovisningen.
 • Att lyssna på ditt deltagande i boksamtalet.
 • Att lyssna på diskussionerna.
 • Att du framställer och lämnar in minst två olika typer av dikter.
 • Hur du uttrycker dig skriftligt och bearbetar din text i ett kärleksbrev på engelska.
 • Kunskaper om centrala begrepp i NO.
 • Förmåga att resonera om olika ämnen kopplade till att bli tonåring.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: