Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Time to talk

Skapad 2019-12-17 10:29 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola F
You are going to make an oral presentation in front of a small group, in English :) See instructions for more info!

Innehåll

 

Time to talk!

 

It is time to speak English… again!

Choose a topic. Here are some suggestions:

·       A memory

·       An artist

·       My favourite (thing to do, eat, play,)

·       A trip

Or any other subject (check with me first)

 

You are required to talk for at least 3 minutes. /Kravet är att prata i minst 3 minuter.

The presentations will be in small groups. Apart from you, there should be at least one more person except for me, your teacher.

The presentation should have an introduction where you explain the topic of your presentation.

Instead of saying” “Today I am going to talk about” choose one of these introductions:

·       Did you know…

·       My favourite….

·       My family and me took a trip to… /went to…

·       One of my favourite memories is when…

·       My favourite artist is…

In your presentation you should;

·       Explain

·       Describe

·       Give examples

 

Your presentation should also have a conclusion (avslutning).

This is where you summarize what you have said. You can end with a question, a statement such as “this is why this is my favourite…” “or this is so far my best memory”, “Now you know why/what…”.

 

 

The presentations will take place during week 49 and 50. 

 

 

 

 

Matriser

Time to talk

Nivå 1
NIvå 2
Nivå 3
Nivå 4
Inledning
Ingen inledning alls utan man hoppar bara direkt in i ämnet.
Inledningen består mest i att man berättat vilket ämne man har.
Inledningen väcker intresse och ger en relativt tydlig bild av vad som kommer att tas upp.
Inledningen väcker direkt ett intresse och ger en kort och tydlig bild av vad som kommer.
Förberedelser
Det är tydligt att ingen förberedelse alls är gjord. Inga papper är i ordning och personen läser bara innantill.
Viss förberedelse och träning har skett. Personen försöker att inte läsa hela tiden utan tittar upp från pappret då och då.
Personen har förberett sig genom att ta med sig stödord och kan använda dessa. Läser inte alls innantill.
Det är tydligt att den här personen har tränat mycket. Hon/ han behöver bara stödorden för att komma ihåg detaljer och ordning men kan uttrycka sig fritt i ämnet.
Tydlighet
Det är svårt att följa med i redovisningen och förstå vad som sägs.
Man förstår vad som sägs utan alltför stor ansträngning.
Språket är tydligt och det är lätt att förstå vad som sägs. Bilder och andra hjälpmedel bidrar till att innehållet blir lättare att ta till sig.
Strukturen, uppdelningen i gruppen, talet och användandet av bilder bidrar till att redovisningens innehåll är lätt att förstå och lyssna på.
Ordförråd och språklig säkerhet
Har mycket svårt att uttrycka sig och berätta om han/ hon inte får läsa i papprena.
Har svårt att formulera om och komma tillbaka när han/ hon kommer av sig. Kan inte förklara ord utan att ta till svenska. Ordförrådet är begränsat.
Personen visar variation och kan säga samma sak på flera olika sätt, använder aldrig svenska.
Personen visar stor variation i ord- och uttryckssätt. Kan använda flera olika ord för samma sak. Använder ämnestypiska ord. Personen kan formulera om meningar om han/ hon kommer av sig och kan förklara ords betydelse utan att använda svenska.
Språklig korrekthet
Gör så många fel att det blir svårt att förstå innehållet i det som sägs.
En del fel görs när det gäller verb, pluralformer etc. men man förstår ändå vad som sägs även om det ibland blir lite otydligt.
En del fel görs men det påverkar inte förståelsen av det som sägs och känns inte speciellt störande.
Rätt verbformer, tempus, plutralformer etc. på de flesta ställen. Nästan alltid rätt ordföljd.
Kontakt med publiken
Tittar inte upp från pappret alls.
Tittar upp från pappret ibland men har ingen ögonkontakt med publiken.
Tittar ofta upp och möter publikens blickar.
Har ögonkontakt med publiken stor det av tiden och tittar runt på alla. Får alla att känna sig tilltalade. Kanske ställs frågor till publiken eller så engageras de på något annat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: