Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnena i maten

Skapad 2019-12-17 11:22 i Glömstaskolan Huddinge
Mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom arbetsområdet Matens kemi.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Maten - livsviktig kemi Arbetsområdet handlar om de ämnen som är nödvändiga för att vi ska kunna växa från en obetydlig cell till vuxen människa, nödvändiga för reparationer av kroppen under hela livet och för att ge energi till allt arbete som ska utföras.

Innehåll

Ämnena i maten   

Syftet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

 • genomföra undersökningar av kolhydrater, fetter och proteiner,

 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband mellan kolhydrater, fetter och proteiner

 

Efter ämnesområdet ska du: 

 

 

·      Kunna både fotosyntesens och cellandningens formler.

·      Kunna ange vilka näringsämnen kroppen behöver för att fungera bra.

·              Kunna ange några olika födoämnen och deras viktigaste näringsinnehåll.

·              Kunna redogöra för enkla och sammansatta sockerarter och skillnaden mellan 

stärkelse och cellulosa.

 

·      Veta varför människor, djur och växter lagrar energi i form av fett.

·      Veta att fettmolekylen består av glycerol och tre fettsyror och vad mättat,
om
ättat och fleromättat fett är.

·      Kunna berätta om hur olika fetter tillverkas och vad som är bra respektive dåligt med
de olika sorternas fett.

·      Veta vilka uppgifter protein har i kroppen och att protein är uppbyggt av aminosyror 

·      Veta varför järn och kalcium är viktiga i kroppen. 

·      Kunna berätta om skillnaden mellan vattenlösliga och fettlösliga vitaminer.

 

 Arbetssätt:

 

Vi kommer att ha muntliga genomgångar/diskussioner, laborationer, försöksredovisning och teoretiska uppgifter.

Bedömning:

Följande förmågor kommer jag att bedöma
* hur du samtalar (skiljer fakta från värderingar, motiverar, beskriver konsekvenser) och  diskuterar (frågar, framför och bemöter åsikter/argument) 

* hur du genomför en undersökning (använder utrustning, säkerhet)
   hur du planerar en undersökning (från givna instruktioner, formulera egna    frågeställningar)
   *hur du utvärdera en undersökning (jämföra resultat med frågeställning, dra slutsatser,
  *resultatets rimlighet, förslag på förbättringar)
 *  hur du dokumenterar en undersökning (tabell, diagram, bild, skriftlig rapport) 
 
* vilka kunskaper du har. Kunskaper visar du när du använder och resonerar om 
   kemiska begrepp, modeller och teorier (med exempel, beskriver, förklarar, ser samband, generaliserar, föreslår åtgärder)

Förmågorna kan du visa vid muntliga genomgångar/diskussioner/läxförhör, praktiskt arbete och skriftliga tester/försöksredovisningar.

 

Arbetsmetrial:

kemi bok ( Direkt) S.116-145.

 

När:

Vecka 2-8 /2020 ( handlar om fotosyntens & cellandning , näringsämne , kolhydrar, fett , protien , hormon &enzym, vitamin, mineralämne och spårämne). 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemi åk 9 Livets kemi

E
C
A
Kunskap
- Ta ställning
Du kan med enkla motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor (hälsa, samhälle). Du för till viss del diskussionerna framåt.
Du kan med utvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor (hälsa, samhälle). Du för diskussionerna framåt.
Du kan med välutvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor (hälsa, samhälle). Du för diskussionerna framåt och fördjupar/breddar dem.
Begrepp
- Beskriva/förklara
Du har grundläggande kunskaper, vilket du visar genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Begrepp
- Resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om enkla kemiska processer och samband i naturen (ex energiomvandlingar, materiens kretslopp, hållbar utveckling).
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om förhållandevis komplexa kemiska processer och samband i naturen(ex energiomvandlingar, materiens kretslopp, hållbar utveckling).
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om komplexa kemiska processer och samband i naturen(ex energiomvandlingar, materiens kretslopp, hållbar utveckling).
Undersökningar
- Genomförande
Du kan genomföra undersökningar och bidra till att formulera enkla frågor/planeringar, samt använda utrustningen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra undersökningar och formulera enkla frågor/planeringar, som efter någon bearbetning går att arbeta utifrån, samt använda utrustningen på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra undersökningar och formulera enkla frågor/planeringar, som går att arbeta utifrån, samt använda utrustningen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Undersökningar
- Slutsatser
Du drar enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller/teorier. Du för enkla resonemang kring resultatets rimlighet och bidrar till att ge förslag till förbättringar.
Du drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller/teorier. Du för utvecklade resonemang kring resultatets rimlighet och ger förslag till förbättringar.
Du drar välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller/teorier. Du för välutvecklade resonemang kring resultatets rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag till förbättringar och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Kunskap
- Förmedla, dokumentation
Du kan i huvudsak använda dina kunskaper för att skapa enkla rapporter med viss anpassning till syfte och målgrupp. Din dokumentation är enkel.
Du kan relativt väl använda dina kunskaper för att skapa utvecklade texter/framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp. Din dokumentation är utvecklad.
Du kan använda dina kunskaper för att skapa välutvecklade texter/framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp. Din dokumentation är välutvecklad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: