Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för fokusområde matematik & språk- undervisning i programmering VT-20

Skapad 2019-12-17 12:27 i Starrkärrs förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Syftet med undervisningen är att introducera programmering på ett lustfyllt sätt. Målet är att barnen ska få erfara och lära sig att vi är producenter och inte konsumenter av digital teknik.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Brngruppen består idag av 22 barn i åldrarna 4-5 år. Hos många av barnen har vi sett ett stort intresse för digitala verktyg som exempelvis att konstruera egna radiobilar med våra magneter med fjärrkontrollen samt våra lärplattor. Utifrån barnen visade intresse, med läroplanen som grund, har vi valt att köpa in en Sphero bolt till Larverna. Sphero är en radiostyrd robotboll som styrs genom en app i iPaden eller mobilen. Sphero har många olika funktioner och kan användas på flera olika sätt, bara fantasin sätter gränser. Roboten kan ända färg, göra olika ljud och röra sig på olika sätt, beroende på vad barnen väljer i appen. Ljud och rörelser kan ställas in som både långsamt och tyst, till snabbt och högt. 

Mål

Målet är att barnen ska få erfara och lära sig att vi är producenter och inte konsumenter av digital teknik. Med genomförandet med digitala verktyg kommer vi även att lägga fokus på samarbete, språk, bokstäver, siffror, färger och teknik på ett lustfyllt sätt. 

Omformulering av läroplansmål

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi kommer att skapa olika banor som Sphero ska köra igenom, vi kommer använda oss av klossar som byggmaterial till både hus, banor och olika hinder som roboten får försöka ta sig igenom.

Här kopplar vi samman både samarbetekonstruktion och teknik ihop till och lekfullt och lustfyllt lärande.

Sphero är dessutom vattentät vilket gör att den kan användas nästan överallt, både ute och inne samt även i olika baljor med vatten. Det innbär att vi kan använda bollen vi utelek i vattenpölar eller målarfärg utomhus.

Tanken är att vi ska använda Sphero för att arbeta mer med bokstäver och siffror. Barnen kommer att få olika uppdrag, exempelvis att de ska köra roboten till en siffra eller bokstav.  Vi kommer även använda oss av uppdragskort. Med hjälp av uppdragskorten kan barnen utforska bokstäver, ord, färg och siffror. Detta leder i sin tur till samspel mellan kompisarna som hjälps åt att räkna, skapa färger, ord, bokstäver och ger varandra ledtrådar. Barnen kommer själva få skapa egna kluriga uppdrag. I dessa situationer sker utveckling inom programmering, samarbete, språk och matematik på ett lekfullt sätt.

Uppföljning

Utvärdering

Analys och utveckling

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: