👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisböckerna vt-20

Skapad 2019-12-17 13:54 i Kuben Örebro
Förskola
Mellangårdens planering för arbete med de tio kompisböckerna under vårterminen 2020

Innehåll

 

VAD SKA VI GÖRA?

Vi ska arbeta intensivt med kompisböckerna under vårt kompistema under vårterminen 2020. Vi kommer arbeta med varje bok i två veckor. Start v.3 med "Sprid glädje". Ordningen på böckerna är denna:

1.       Sprid glädje v. 3-4

 

2.       Dela med dig v. 5-6

 

3.       Visa dina känslor v. 7-8

 

4.       Prata om det v.9-10

 

5.       Lyssna och kom överens v.11-12

 

6.       Samarbeta v. 13-14

 (Uppehåll v.15-16 för påskpyssel)

7.       Säg förlåt v. 17-18

 

8.       Vänta på din tur v. 19-20

 

9.       Lugna ner dig v.21-22

 

10.   Säg stopp v.23-24

 

HUR GÖR VI?   

Vi planerar på avdelningsplanering för kommande vecka/två veckor om möjligt vilken dag vad ska göras för vilken grupp.

Vad som ska göras med varje bok, i varje grupp:

1.       Läs boken med gruppen MINST en gång, gärna fler gånger

2.       Ha ett boksamtal där innehållet diskuteras.

3.       Arbeta med aktiviteter kopplade till innehållet i boken (ta gärna stöd av handledningen)

1 och 2 ska göras under första veckan, 3 görs under båda veckorna vi arbetar med boken.

Vi kommer reflektera tillsammans på avdelningsplaneringen i slutet av varje bok/vid start av nästa bok, finns reflektionsmall i handledningen vi kan använda oss av som stöd (v.5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 24/25)

Innedagar för grupperna:

Måndag: Planetgruppen

Tisdag: Kometgruppen

Onsdag: Raketgruppen

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18