Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 3

Skapad 2019-12-17 14:25 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 3 Engelska
Under engelska lektionerna kommer du få lära dig, ord och fraser genom att lyssna, prata, läsa texter och se på film. Du kommer få träna på att skriva ord och enkla meningar.

Innehåll

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • Centralt innehåll
 • En 1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En 1-3
  Kommunikationens innehåll Intressen, personer och platser.
 • En 1-3
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En 1-3
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En 1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En 1-3
  Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En 1-3
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • En 1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En 1-3
  Lyssna och läsa - reception Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
 • En 1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla presentationer.
 • En 1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla beskrivningar och meddelanden.
 • En 1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Mål

När arbetsområdet är slut ska du kunna:

 • berätta om dig
 • skriva en enkel text om dig
 • förstå enkel talad engelska
 • läsa enkla texter på engelska
 • delta i dialoger med dina klasskamrater
 • skriva enkla meningar på engelska
 • berätta lite om livet i några engelsktalande länder och kunna göra enkla jämförelser med ditt liv.

Arbetssätt

 • genomgångar
 • dialoger
 • arbetsblad
 • se på film
 • sjunga sånger
 • läsa texter
 • skriva ord, fraser och meningar
 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske under arbetets gång, vid genomgångar, när vi jobbar med dialoger, när vi läser och skriver texter och vid arbete med arbetsblad.

 

 • Kunskapskrav
 • En 1-6
   Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En 1-6
   Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En 1-6
   I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En 1-6
   I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En 1-6
   Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • En 1-6
   Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
 • En 1-6
   Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En 1-6
   I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En 1-6
   I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: