Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik Åk 5 VT 20

Skapad 2019-12-17 14:59 i Noltorpsskolan 4-6 Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 5 Musik
Vi kommer under vårterminen att arbeta med gitarren, att kunna uttrycka sig om musik, musiklyssning och att spela i ensemble. Vi kommer även att lägga mycket tid att öva inför skolavslutningen.

Innehåll

Arbetsområde:

 

Vi kommer under vårterminen att arbeta med gitarren, både uppbyggnad och genom att spela tabulatur. 

Vi kommer att arbeta med musiklyssning, och att kunna uttrycka sig om musik. 

Efter vi har spelat ensemble samt improvisation så kommer eleverna att få testa på att själv bedöma sig för att lära sig resonera kring musik och spelandet. 

 

Eleverna kommer även att arbeta mycket med skolavslutningen och vi kommer att lägga mycket tid på detta.

Konkreta mål:

* Eleven får lära sig att spela melodispel, rytmer, noter, tabulatur. 

* Eleven får lära sig att lyssna på musik och sedan kunna uttrycka sig om detta.

* Eleven får lära sig spela och sjunga tillsammans med andra.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att enskilt och i grupp sjunga, spela, delta i musikundervisningen samt din förmåga att resonera kring andras och eget spelande. 

 

Undervisning:

Vi kommer under lektionerna att spela gitarr, samt lära oss om gitarrens uppbyggnad. 

VI kommer att spela trummor, basstämma samt piano tillsammans i grupp. 

Vi kommer att öva på att sjunga tillsammans.

Vi kommer att öva på att prata om vårat spelande. 

 

Begreppslista: Melodi, Ackord, notation, gehör, rytm, Ensemble, tabulatur. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
  Mu  C 6
 • Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
  Mu  C 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
  Mu  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  C 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: