Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter och Barnkonventionen

Skapad 2019-12-17 15:00 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
I det här arbetsområdet kommer vi bla arbeta med mänskliga rättigheter och Barnkonventionen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • fundera på samhällsfrågor som rör mänskliga rättigheter ur olika perspektiv
 • fundera kring de mänskliga rättigheterna och hur kan barn ha det i olika delar av världen. Orsaker och konsekvenser?

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • fundera och resonera kring samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriva samband mellan olika frågor samt att kunna framföra argument utifrån olika perspektiv i dessa frågor
 • resonera kring vad de mänskliga rättigheterna innebär samt ge exempel på vad dessa kan innebära för barn i olika delar av världen
 • kunna berätta lite om vad FN och barnkonventionen är.
 • se på likheter och skillnader på urfolket samerna förr och nu

Hur ska det bedömas?

 • Gruppdiskussioner om mänskliga rättigheter och Barnkonventionen
 • Enskild skrivuppgift

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar
 • Diskussioner i helklass och i grupp
 • Filmer
 • Enskilt arbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: