Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Balansera och väga

Skapad 2019-12-17 15:05 i Fjälkinge skola Kristianstad
Grundskola 2 NO (år 1-3)
I vårt NTA arbete "balansera och väga" ska du få lära dig att jämföra och dokumentera dina resultat. Viktiga begrepp: undersökning, hypotes, resultat, jämföra balans, tyngdpunkt, tyngdkraft

Innehåll

Syfte: (Förmågorna vi tränar)
- Göra systematiska undersökningar

Konkretisering: (Detta kommer du lära dig)
- Dokumentera din undersökning och använda dig av den i diskussioner och samtal.
- Jämföra dina egna resultat med någon annans.

Arbetssätt: (Såhär kommer vi jobba)
- NTA - lådan
- Diskussioner och övningar enskilt, i par och i grupp.

Matriser

NO
Dokumentera - Balansera och väga

På väg
--->
--->
--->
DOKUMENTERA, DISKUTERA & JÄMFÖRA
Dra slutsatser
Jag dokumenterar min undersökning. Jag använder mig av min undersökning i diskussion och samtal. Jag jämför mitt resultat med någon annans.
Jag använder mig av det jag lärt mig i våra undersökningar och drar slutsatser utifrån min kunskap jag fått under lådans gång.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: