Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Författarprojekt

Skapad 2019-12-17 15:33 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Vem ska trösta Knyttet? Voffo gör di på detta viset? I det här arbetsområdet skall du få dyka ner i sagans värld, både i klassiska som moderna berättelser. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

Innehåll

 

 

period: 

Barnboksveckan ca v 43 

 

Arbetssätt 

 • möta och studera olika författare 

 • läsa och studera olika genrer

 • lässtrategier
 • skriva om olika författare

 • skriva egna texter

 • venndiagram /jämför olika böcker och författare

 • redovisningar tex  genom digitala verktyg

 

Ämnesspecifika ord- och begrepp lyfts i samband med arbetsområdet.

 

Utvärderingsformer muntliga redovisningar, skrivna texter, fortlöpande bedömning i klassrumsaktiviteter

 

 

 Preliminär veckoplanering anpassas efter årskurs.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: