Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht19 Ma Geometri åk 8, CB

Skapad 2019-12-17 16:32 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP-mall framtagen för Lilla Järnåkraskolan, Vegaskolan, Järnåkraskolan och Klostergårdsskolan i Lund. Mallen är anpassad till Lgr 11.
Grundskola 8 Matematik
Geometri är det område av matematiken i vilket man studerar figurers egenskaper i ett rum genom att utgå från en uppsättning grundläggande geometriska objekt, axiom och definitioner. Area på latin betyder egentligen ’öppen plats’, ’jämn plan’, ’plan yta’. Man pratade tidigare om yta. Area är ett mått på en figurs ytinnehåll. Arean betecknas vanligen A eller S och anges enligt SI i enheten kvadratmeter. Algebra kommer från arabiska och betyder återställande eller förenande, detta syftar på atta man flyttar termer mellan vänster och högerled för att lösa ekvationer.

Innehåll

Geometri med algebra åk 8 ht-19

Mål för elev

(P) Lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

(M) Du skall kunna använda och förstå de matamatiska metoder du använder

(B) Du skall kunna använda dig av rätt begrepp vid rätt tillfälle

Genomförande 

Lektioner kommer att genomföras med hjälp av genomgångar och övningar samt enskilt arbete.

Kursen avslutas med ett prov.

 

Bedömning

Hur eleven ska visa vad hon kan göra. Vad vi tittar efter när vi ser vad eleven kan göra (kriterier). Utgå ifrån kunskapskrav i Lgr 11 och det konkretiserade målet ovan. 

Bedömningen avser din förmåga att:

Använda rätt metoder, att förstå de begrepp som finns i matematiken samt med dessa kunna lösa problem på ett effektivt sätt.

Innehåll

 

 1. Geometri med algebra

  • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

  • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av tvådimensionella objekt.

  • Symmetri i planet.

  • Metoder för beräkning av area och omkrets hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

  • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet. 

  •  Räkna med skala
  • Att använda prioriteringsregler
  • Tolka och skriva uttryck med variabler
  • Förenkla uttryck
  • Lösa ekvationer med balansmetoden
  •  Lösa problem med ekvationer

 

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser

Ma
Jä ht19 Ma Geometri/Algebra åk 8

--->
--->
--->
Begrepp
Du kan använda begrepp på ett..
Exempel: Du kan omvandla en hektar till kvadratmeter i huvudsak fungerande sätt
Exempel: Du kan beräkna och jämföra stora areor tex. mellan olika kommuner relativt väl fungerande sätt
Exempel: Exempel:Du kan beräkna stora areor tex. mellan olika länder och utifrån det göra beräkningar om folktätheten mellan dessa väl fungerande sätt
Metod
Du kan använda metod/metoder på ett..
Exempel: Du kan beräkna arean av geometriska figurer såsom rektangel , triangel och cirkel i huvudsak fungerande sätt
Exempel: Du kan beräkna arean av sammansatta figurer bestående av tex. en kvadrat,halvcirkel och liksidig triangel relativt väl fungerande sätt t
Exempel: Du kan beräkna arean av en figur där du både behöver beräkna cirkelsektorns area och cirkelbågens längd. väl fungerande sätt
problem
Du kan lösa problem på ett..
Exempel: Hur mycket färg går det åt när du ska måla ditt rum? om du ska ska måla det en gång? i huvudsak fungerande sätt
Exempel: Beräkna arean av en ram runt tex en spegel. relativt väl fungerande sätt
Exempel: Hur stor är arean av området mellan 20- och 21-metersmarkeringarna på en halvcirkelformad kastbana? väl fungerande sätt
kommunikation
Kvaliteten på din redovisning.
Exempel Din redovisning omfattar inte hela uppgiften men är begriplig och möjlig att följa. i huvudsak fungerande
Exempel Din redovisning omfattar större delen av uppgiften, är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt. ändamålsenligt
Exempel Din redovisning omfattar hela uppgiften, är välstrukturerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi. ändamålsenligt och effektivt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: