Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse i engelska vt-20

Skapad 2019-12-17 19:15 i Edsskolan Östhammar
Att förstå och tolka innehållet i olika texter
Grundskola 6 Engelska
Du kommer öva på din läsförståelse.

Innehåll

Mål:

Du ska i denna planering utveckla förmågan att
- läsa olika slags engelska texter
- förstå texter skrivna på engelska
- formulera lämpliga svar på frågorna till texterna du läser

Undervisning:

Arbete med olika texter på engelska
Öva på lämpliga svarsformuleringar
Grammatik
Ordförråd
Strategier för läsförståelse

Bedömning:

Vi kommer att bedöma
-din förmåga att förstå texter på engelska
-din förmåga att formulera lämpliga svar till de lästa texterna

Matriser

En
Kunskapskraven i Engelska år 6

E
C
A
Förstå innehållet i talad engelska och engelska texter.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra och kommentera.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulera sig i tal och skrift.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: