Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik höstterminen 2019 årskurs 1 Gunnesboskolan

Skapad 2019-12-17 20:30 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Pedagogisk planering i matematik med tillhörande matris.
Grundskola 1 Matematik
Du ska få lära dig att förstå och kunna räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-10.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningens innehåll: Vad?

Vi kommer att arbeta med addition och subtraktion inom talområdet 0-10 med:
- att få matematisk förståelse för sambandet mellan addition och subtraktion
- vad tecknet = betyder
- räknesagor
- geometriska former
- klockan, heltimme

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att:
-  ha gemensamma genomgångar och diskussioner, enskilt arbete och samarbete mellan elever för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande
- använda relevanta lärverktyg, konkret material och praktiska övningar
- synliggöra målen för eleverna
 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Bedömning

Vi gör bedömningar i form av en matris. Se nedan.
Vi kommer att bedöma din förmåga:
- att visa både muntligt och skriftligt att du kan addition och subtraktion inom talområdet 0-10.
- att visa förståelse för att addition och subtraktion hör ihop. 
- att känna igen några geometriska former
- visa förståelse för heltimme på den analoga klockan. 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: