Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och kraft HT 19 VT 20

Skapad 2019-12-17 20:42 i Drottningdals skola Norrtälje
Kraft och rörelse som utgår från boken Koll på NO år 6
Grundskola 6 Fysik
Kan månen dra i haven på jorden? Varför har fotbollsskor dubbar? Faller stora stenar snabbare än små? Varför snurrar släggkastaren runt innan hon kastar iväg sin slägga?

Innehåll

Mål med kursen

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:
 • Förklara vad som menas med en rörelse genom att ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall.

 • Ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.

 • Förklara gravitationskraft med exempel.

 • Förklara friktionskraft med exempel.

 • Förklara centripetalkraft med exempel.

Genomförande

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna:

 • Ha genomgångar.
 • Läsa och diskutera faktatexter enskilt och i grupp.
 • Se undervisningsfilm
 • Göra olika former av undersökningar samt dokumentera dessa.
 • Skriva en faktatext om Isaac Newton.

Bedömning

 • Avsnittet kommer att avslutats med ett skriftligt prov.
 • Inlämningsuppgift faktatext om Isaac Newton.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: