Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jul på Grodden

Skapad 2019-12-18 08:37 i Fröhuset Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Förskola
På Grodden tänder vi ljus varje advent fram till julafton. Barnen får öppna vår kalender och öppna ett litet paket som de sedan hänger i granen.

Innehåll

På Grodden arbetar vi i samlingar med våra jultraditioner. Här berikar vi barnens språk och koordination, genom att göra barnen delaktiga; så som vara med att klä granen samt att välja vilket paket de vill öppna. De får lära sig att vänta på sin tur och utveckla finmotoriken. Vi sjunger adventssången, som berikar språket med rim.

  
  

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: