👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hoppetossa Aktionsforskning

Skapad 2019-12-18 08:48 i Hallerna Stenungsund
Förskola
Hur görs delaktighet?

Innehåll

 

 

 

Vart ska vi?

Uppdraget Lpfö 18

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.

Mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

• förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

• förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut

i enlighet med dem.

 

 

 

 

Vad vill vi förändra/förbättra?

Vi vill medvetengöra barnen kring innehållet i barnkonventionen och synliggöra rättigheterna. Vi vill förändra så att barnen ska ges möjlighet att utöva delaktighet på olika sätt.

 

 

Aktionsforskningsfråga (pedagogernas nyfikenhetsfråga)

Hur görs delaktighet?

 

 

Vilket/vilka utvecklingsområden ska utvärderas

 Hur och på vilket sätt delaktighet synliggörs i olika sammanhang.

 

Hur gör vi?

I undervisningen ges barnen förutsättningar att vara delaktig utifrån sina egna förutsättningar och behov

Leken och lärmiljön ska vara tillgänglig, föränderlig och kommunikativ för att möjliggöra barnens delaktighet och kunna påverka sin vardag.

Planera aktion

Första aktionen kommer beröra planeringen av undervisningen där barnens delaktighet ska vara i fokus.

Motorn och verktyget för att synliggöra barnens delaktighet kommer att vara i ett estetiskt uttryck.