Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO 5, kapitel 3 Våra sinnen

Skapad 2019-12-18 09:26 i Hammars skola Kristianstad
NO- sinnen
Grundskola 5 Biologi Fysik
Vi arbetar med våra sinnen, syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Vi diskuterar och arbetar kring hur hjärnan och nervsystemet arbetar, hur vi kan påverka och hur droger förstör våra sinnen.

Innehåll

Målen med kapitlet "Sinnen" är:

Fysik

 • Du ska förstå hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
 • Du ska förstå ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek, samt hur ljus uppfattas av ögat.

Biologi

 • Du ska förstå människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Du ska förstå hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. 

 

Begreppen du ska känna till och kunna använda är:

 se under respektive sinne.

Arbetssätt - undervisningen

Vi har gemensamma genomgångar där vi diskuterar teorier och forskning.

Du kommer att arbeta enskilt efter egen förmåga med uppgifter som är kopplade till bokens innehåll.

Du kommer att få samarbeta med klasskompisar för att göra experiment eller lösa uppgifter.

Vi ser på film eller klipp som är kopplade till området.

Läxor ges vid behov.

Bedömning

Jag tittar på din förmåga att delta muntligt vid genomgångar och när du och dina klasskompisar löser uppgifter gemensamt. 

Jag kommer också att vara uppmärksam på hur du tar ansvar för din skolgång och visar intresse för att utveckla dina förmågor i NO-ämnet sinnen. Detta kan du visa genom att ställa frågor och komma med egna förslag på lösningar. 

Jag kommer att bedöma din förmåga att genomföra och dokumentera de experiment vi gör. 

Jag kommer också att titta på din förmåga att samarbeta och hitta lösningar tillsammans med andra.

När vi är klara med kapitlet så får du visa vad du lärt dig och att du uppnått målet med kapitlet genom att göra ett prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6

Matriser

Fy Bi
Våra sinnen

Du behöver träna mer
Du visar att du kan
Du kan det väldigt bra
Skriftlig kommunikation
Kunna kommunicera, skriftligt och ta ställning i frågor som rör hälsa och hur vi kan påverka den psykiska och fysiska hälsan med sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
Du svarar inte på frågorna i häftet och skriver inte ner det som vi gemensamt skriver på tavlan.
Du skriver ner det mesta och/eller svarar på de flesta av frågorna i ditt häfte.
Du svarar på alla frågor och skriver ner den information som gemensamt skriver på tavlan.
Muntlig kommunikation
Kunna kommunicera, muntligt och ta ställning i frågor som rör hälsa och hur vi kan påverka den psykiska och fysiska hälsan med sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
Du är inte delaktig i diskussioner och kommer sällan med egna förslag på svar när ni arbetar i par eller grupp.
Du ställer ibland frågor eller svarar på frågor vid par- eller gruppdiskussioner. Du förklarar ibland hur du kommit fram till ditt svar.
Du visar att du vill utveckla dina förmågor i ämnet genom att vara delaktig vid par- eller gruppdiskussioner. Du ställer frågor, bemöter andras frågor och kommer med förslag på svar.
Begrepp
Kunna använda sig av begreppen som tillhör kapitlet.
I dina svar finns sällan några av de begrepp som tillhör området som vi arbetar med.
Ofta finns de begrepp som tillhör området med i dina svar.
Du använder de begrepp som tillhör området och utvecklar dina svar för visa att du förstått.
Metod
Kunna genomföra undersökningar och experiment. Planera, utföra och utvärdera.
Du utför ibland undersökningar. Dina planeringar och utvärderingar är mycket korta eller finns inte alls.
Du utför undersökningar men dina planeringar och utvärderingar är svåra att förstå.
Du utför undersökningar och gör tydliga planeringar och utvärderingar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: