Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kondition

Skapad 2019-12-18 11:00 i Oscarsgymnasiet Oskarshamn
Gymnasieskola Idrott och hälsa
I det här temat går vi igenom och utövar olika träningsmodeller som främjar en ökad kondition. Halvvägs in i temat får du själv planera tre egna konditionspass vilka syftar till att klara av "Utmaningen".

Innehåll

I det här temat går vi igenom och utövar olika träningsmodeller som främjar en ökad kondition. Halvvägs in i temat får du själv planera tre egna konditionspass vilka syftar till att klara av "Utmaningen" som är en friluftsdag där samtliga genomför:

 • löpning (5 km)
 • orientering samt
 • simning 1000 m eller crossfit (40 min).

Temat genomförs utomhus och pågår fram till och med v. 43.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa.
  Idr
 • Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa.
  Idr
 • Centralt innehåll
 • Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
  Idr  -
 • Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
  Idr  -
 • Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
  Idr  -
 • Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.
  Idr  -

Matriser

Idr
Tema Kondition

Insats krävs
E
C
A
Rörelsekvalitet
Insats krävs
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan.
Bedöma utvecklingsbehov och planera egen träning
Insats krävs
Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning,
Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning,
Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och med säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, Dessutom kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna.
Genomföra och värdera egen träning
Insats krävs
Eleven kan ta ett aktivt ansvar för att genomföra metoder för träning samt med enkla omdömen värdera resultatet.
Eleven kan ta ett aktivt ansvar för att genomföra metoder för träning samt med nyanserade omdömen värdera resultatet.
Eleven kan ta ett aktivt ansvar för att genomföra metoder för träning samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till tränings- metodernas teorier.
Reflektion
Insats krävs
Dessutom kan eleven översiktligt diskutera motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter och samhället i övrigt.
Dessutom kan eleven utförligt diskutera motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter och samhället i övrigt.
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter och samhället i övrigt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: