Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghetsvandring på Knyttebo

Skapad 2019-12-18 11:50 i Knyttebo Dibber Sverige AB
Förskola
Trygghetsvandring sker för att ta reda hur barnet upplever sin miljö här på förskolan. Vi gör trygghetsvandring med de större barnen utifrån ett trygghets och säkerhetsperspektiv. Vi ser då vilka åtgärder som behöver göras, för att varje barn ska känna sig trygga i sina dagliga miljöer på förskolan

Innehåll

 

Bakgrund

 Vi vill göra barnen medvetna om  förskolans olika miljöer och hur barnen uppfattar dessa och då använda oss av en trygghetsvandring. Trygghetsvandringen genomförs tillsammans med barnen på förskolan för att skapa möjligheter till delaktighet i detta arbete. Tillsammans med barnen  kan vi arbeta fram tryggare miljöer för barnen och de kan också på detta sätt känna sig delaktiga. 

 

Syftet

Genom att göra barnen delaktiga i detta kan vi få barnen tryggare  och delaktiga i detta arbete. Barnen kan vara med i planeringarna av miljöerna och på detta sätt blir det ännu tydligare på delaktigheten i arbetet. 

 

Genomförandet

Vi för en dialog med barnen både enskilt och i grupp. De äldre barnen kan tydligare berätta vad de tycker känns bra och mindre bra i de olika miljöer som förskolan erbjuder barnen.  Vi har ställt olika frågor till barnen så som:

Var är det roligt att vara?

Var känns det läskigt att vara?

Om du är ledsen , vad gör du då?

Var finns de vuxna?

Vad gör de vuxna på förskolan?

Hur ser det ut runt omkring förskolan? ( barnens och personalens tankar)

När frågorna har ställts och barnen känner sig nöjda samlas all dokumentation och redovisas i ett dokument. Pedagogerna kan tillsammans med barnen komma fram till en lösning som gör att miljöerna känns tryggare för alla.

 

Dokumentation:

Vi dokumenterar kontinuerligt genom UNIKUM och observationer. Vi diskuterar med barnen i grupp eller enskilt.

 

Utvärdering

Vi utvärderar kontinuerligt genom diskussion i personalgruppen på UNIKUM på planeringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: