Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik Åk 3 VT 20

Skapad 2019-12-18 12:37 i Noltorpsskolan F-3 Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 3 Musik
Vi kommer under Vårterminen att arbeta med att spela tabulatur på gitarr, lyssna på musiksagan Peter och Vargen som är en fortsättning på vårt arbetsområde symfoniorkester. Vi kommer att skapa en Tvärtomvisa, spela lite ackord på Ukulele samt sjunga till både Allsången samt inför sommaravslutningen.

Innehåll

Arbetsområde:

 

Vi kommer under Vårterminen att arbeta med att spela tabulatur på gitarr, lyssna på musiksagan Peter och Vargen som är en fortsättning på vårt arbetsområde symfoniorkester. Vi kommer att skapa en Tvärtomvisa, spela lite ackord på Ukulele samt sjunga till både Allsången samt inför sommaravslutningen.

Konkreta mål:

* Eleven får lära sig att spela 2-3 Ackord på Ukulele
* Att höra och urskilja olika instrument i musiksagan Peter och Vargen. 
* Eleven kommer att få lära sig att spela tabulatur på gitarr.
* Eleven får lära sig hur man skapar en egen visa.

Vi arbetar både enskilt och i grupp där vi visar varandra vad vi lärt oss och även hjälper varandra att komma vidare med vårt arbete. Vi stöttar varandra i vårt skapande och lyssnar till varandras åsikter och tankar.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att enskilt och i grupp sjunga, spela, skapa, delta i musikundervisningen.

 

Undervisning:

Vi kommer att spela Ukulele och då lära oss olika ackord. Vi kommer  att träna på att skapa musik.  Vi kommer att sjunga låtar från olika genrer och kulturer. Vi kommer även att lära oss om hur man lyssnar till musik. 

 

Begreppslista: Melodi, Ackord, notation, gehör, rytm, tabulatur.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: